ก่อกองทราย ก่อเจดีย์ทรายทำไมต้องทำในวันสงกรานต์

 

 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นอกจากการสาดน้ำ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ก็ยังมีอีกหนึ่งประเพณีสำคัญที่คนไทยยึดถือปฏิบัติกันนั่นก็คือ การก่อเจดีย์ทราย ซึ่งจะทำในบริเวณวัดใกล้บ้านเพราะมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามที่เดินทางไปยังวัดเพื่อทำบุญ เวลาเดินกลับออกมาก็มักจะมีเศษดินติดเท้าออกมาด้วย สมบัติของวัดเมื่อถูกนำออกมาก็จะผิดศีลข้อ 2 นั่นก็คือการลักทรัพย์ ทำให้คนที่ไปทำบุญในวัดสร้างบาปโดยไม่ทันตั้งตัวการก่อกองทรายในวัดจึงเป็น

 

กุศโลบายที่คนในหมู่บ้านต้องขนเอากรวดทรายเข้าวัด จะถือเป็นการสะสมบุญกุศล เท่านั้นยังไม่พอยังมีประเพณีก่อกองทรายที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ก่อกองทราย 84,000 กอง และเชื่อว่านี่เป็นกุศลใหญ่ และทำให้พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติตามกันมา

 


สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ ::  สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สนใจลงทุนสมัครได้ที่ Line :: @ufa123s