ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ขอให้บุญรักษา พระคุ้มครอง วิธีขอ แบบได้ผลชัวร์

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ ผ่านเข้ามาในชีวิต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งพิงที่คนไทย มักจะระลึกถึงอยู่เสมอ เพราะเชื่อว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ จะช่วยให้เหตุการณ์ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เป็นไปในทางที่ดี โดยเฉพาะการเดินทาง และ การเจ็บป่วย ซึ่งการขอให้

 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง จะช่วยสร้างความสบายใจ ให้กับผู้ขอพร ไม่ต้องตกอยู่ ในภาวะวิตกกังวลจนเกินไป และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมายถึงนี้ ไม่จะกัดไว้เพียงเทพยดา แต่หมายรวมถึง วิญญาณบรรพบุรุษ และ ดวงวิญญาณของ ผู้ปรารถนาดีอีกด้วย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

เราขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้พระคุ้มครอง เนื่องในวาระโอกาสอะไรบ้าง

ปกติแล้วการขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครอง บุคคลอันเป็นที่รัก หลายคนก็มักจะขอพรอยู่ในใจ จะมาในลักษณะ การระลึกถึง แต่การขอพรนี้ บางครั้งอาจจะไม่ได้ ขอให้ตนเองเสมอไป แต่เป็นการขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง บุคคลอันเป็นที่รัก แต่ในวาระโอกาสสำคัญต่อไปนี้ ลักษณะการขอพร จะเป็นการบอกกล่าว แก่ผู้รับพรโดยตรง ทำให้บุคคล อันเป็นที่รัก รับรู้รับทราบถึง ความปรารถนาดี มังงะ

 

-ปีใหม่ และ สงกรานต์ ทั้งสองเทศกาลถือ เป็นเทศกาลสำคัญ ของไทย เป็นวันเปลี่ยนศักราช แบบสากล และ วันขึ้นปีใหม่ แบบไทย ๆ เชื่อว่าทั้ง 2 วันนี้ ถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ จะมีการกราบไหว้ ขอพรญาติผู้ใหญ่ และ ญาติผู้ใหญ่ ก็จะให้พรแก่ผู้น้อย ให้พรแก่บุตรหลาน รวมถึงการ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครอง ให้บุตรหลาน มีแต่ความสุขร่มเย็น มีชีวิตที่ราบรื่น ในขณะเดียวกัน บุตรหลานก็จะอวยพร ให้กับญาติผู้ใหญ่ ที่เคารพรักมีสุขภาพที่ดี อายุยืนยาว

 

-การเดินทาง ทุกการเดินทางไกล ย่อมมีความเสี่ยง โดยเฉพาะการเดินทางด้ วยยานพาหนะ แม้จะขับขี่ด้วยความไม่ประมาท หรือ เลือกโดยสารยานพาหนะ ที่ขึ้นชื่อเรื่อง ความปลอดภัยก็ตาม แต่เพื่อให้การเดินทางนั้น เต็มไปด้วยความราบรื่น ผู้ที่เดินทาง ก็มักจะได้รับ คำ อวยพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

 

-การเจ็บป่วย ต้องยอมรับว่า อาการเจ็บป่วย เป็นเรื่องที่อยู่เหนือ การควบคุม และไม่มีใครที่จะสามารถ ให้ความช่วยเหลือ ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ โดยเฉพาะการเข้าโรงพยาบาล วิธีเดียวที่จะสร้างขวัญ และ กำลังใจให้กับผู้ป่วย และญาติก็คือการขอพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ปกป้อง

คุ้มครอง คนป่วยให้หายจาก อาการเจ็บป่วยเร็ววัน แต่การขอพรดังกล่าว จะแตกต่างจากขอพร ในวันปีใหม่ในเทศกาลสำคัญ และ การเดินทาง เพราะสนใจผู้ขอพร มักจะเดินทางไปยัง สถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อแสดงความเคารพ และ ขอพรต่อหน้า เชื่อว่าจะสัมฤทธิ์ผล รวดเร็วยิ่งขึ้น

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง คำอธิษฐาน คำ อวยพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง ที่นิยมมีอะไรบ้าง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หมายถึง เฉพาะองค์เทพ แต่ยังหมายรวมถึง สิ่งที่มองไม่เห็น ที่ปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น เครื่องรางของขลัง พระเกจิอาจารย์ ที่นับถือ เป็นต้น ซึ่งคำอธิษฐาน และ คำอวยพรที่คนไทย นิยมขอกันก็คือ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก

 

-ขอให้ปกป้องคุ้มครอง ให้บุคคลอันเป็นที่รัก เดินทางปลอดภัย แคล้วคลาด จากภยันตรายทั้งปวง

 

-ขอให้ปกป้องคุ้มครอง ผู้ที่กำลังป่วยไข้ให้หาย จากอาการเจ็บป่วยเร็ววัน

 

-ขอให้ปกป้องคุ้มครองบุคคล อันเป็นที่รัก จากศัตรูคู่ปองร้าย ไม่ว่าจะเป็นศัตรู จากที่แจ้งหรือศัตรูในที่ลับ

 

-ขอให้ปกป้องคุ้มครองบุคคล อันเป็นที่รัก จากสิ่งที่มองไม่เห็น ไม่ให้ผีสาง หรือ สิ่งอัปมงคลทั้งหลาย มารบกวนจิตใจ

 

จะสังเกตได้ว่า การขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะเกิดในกรณีที่ผู้ขอพร และ ผู้รับพรไม่ได้อยู่ร่วม ในเหตุการณ์เดียวกัน ซึ่งนี่เป็นการแสดงออก ถึงความห่วงใย และ ความปรารถนาดีที่มีให้

วิธีขอบารมี ขอให้พรคุ้มครอง ให้ได้ผล ต้องทำและห้ามทำอะไรบ้าง

หลายคนเกิดข้อสงสัยว่า ทำไมขอพรข้อเดียวกัน แต่ผลลัพธ์ออกมา กลับต่างกัน นั่นก็เพราะว่า การขอพรให้ได้ผลนั้น มีปัจจัยหลักหลายอย่าง ที่มาเกี่ยวข้อง ก็คล้ายกับการปลุกเสก เครื่องรางของขลัง ที่แม้จะใช้คาถาเดียวกัน  ประกอบพิธีกรรม ด้วยฤกษ์งามยามดี เหมือนกันทุกประการ

แต่ระหว่างเกจิ เป็นผู้ปลุกเสก กับ บุคคลธรรมดาเป็นผู้ปลุกเสก สิ่งของเหล่านั้น ก็ย่อมมีฤทธานุภาพ ที่ต่างกันตามไปด้วย การขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองก็เช่นเดียวกัน หากต้องการ ขอพรให้ได้ผลจำเป็น ที่จะต้องปฏิบัติ และ ลดละเลิกสิ่งต่อไปนี้

 

1.เป็นผู้ที่ยึดมั่นในศีล 5 โดยเฉพาะข้อ 4 ซึ่งข้อดังกล่าว เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพูด ห้ามพูดปด ตั้งมั่นในสัจจะ ไม่ด่าพ่อหรอแม่ เชื่อว่าใครก็ตามที่ยึดมั่นในศีล 5 และปฏิบัติข้อ 4 อย่างเคร่งครัด บุคคลดังกล่าว หากขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดลบันดาล ให้สมปรารถนามากกว่า บุคคลอื่น เพราะเชื่อว่าบุคคลดังกล่าว จะรับปากในสิ่งที่พูดไว้ ได้อย่างแน่นอน

 

2.แสดงความเคารพ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างจริงใจ เพราะบางครั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่รับรู้รับทราบ การขอพรของคุณ อาจจะเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณนั้น อาจจะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณกำลัง ระลึกถึงก็เป็นได้ แน่นอนว่า การแสดงความเคารพ การแสดงความจริงใจ ให้เห็นก็ย่อมทำให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ็นดู ในตัวคุณนั่นเอง

 

3.บุญวาสนา ของผู้ที่ต้องการให้คุ้มครอง บางทีหากดวงชะตา ของคนที่คุณต้องการ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องคุ้มครอง กำลังอยู่ในช่วงที่มีเคราะห์  แม้จะเลี่ยงเคราะห์ ไม่ได้โดยตรง แต่ก็สามารถช่วย ผ่อนหนักเป็นเบาได้ ในหลายกรณี และแม้ว่าผู้ขอพร จะเป็นคนที่ยึดมั่น ในศีลธรรม แต่ถ้าบุคคลที่คุณ ปรารถนาดีด้วยนั้นวาสนาไม่ถึง ก็เป็นเรื่องยาก ที่จะได้รับการคุ้มครองเช่นกัน

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง คนไทยนิยม ภาพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครอง อะไรบ้าง

สำหรับสายมูเตลู ที่ต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่ง และ สร้างความมั่นใจ มักจะพกเครื่องรางของขลัง ที่บ่งบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตนเองเคารพนับถือ ส่วนใหญ่จะนิยมพก เป็นภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะมีน้ำหนักเบา พกพาง่าย หลายคนสามารถ พับใส่กระเป๋าตังค์ หรือ กระเป๋าสะพายนำไปด้วย ได้ทุกที่ โดยเฉพาะ 3 ภาพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อไปนี้ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ภาษาอังกฤษ

 

1.ภาพท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาล ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด นอกจากจะช่วย ให้ท่านปกป้องคุ้มครอง แล้วยังเชื่อว่า การพกผ้าท้าวเวสสุวรรณ จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย โดยเฉพาะวิญญาณ หรือ คุณไสยมนต์ดำ และยังช่วยเหนี่ยว นำโชคลาภ เงินไหลกอง ทองไหลมา

 

2.ภาพพระราหู ในกรณีที่คุณกำลัง อยู่ในช่วงที่มีเคราะห์ แนะนำให้พกภาพ ของพระราหู เชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าเคราะห์ ดึงดูดโชคให้กับ ผู้ที่เคราะห์ร้าย เคราะห์หนัก ก็จะกลายเป็นเบา และยังเหมาะกับ ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนอีกด้วย

 

3.ภาพพระสีวลี ถ้าคุณจำเป็น ที่จะต้องเดินทางไกล เป็นประจำ ควรที่จะพกภาพ พระสิวลีซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ ที่ขึ้นชื่อว่าไปที่ใดก็ไม่เคยอดอยาก เป็นสัญลักษณ์ แห่งการเดินทาง ไม่ว่าท่านจะธุดงค์ ไปที่ใดก็ราบรื่น ปราศจากอุปสรรค พร้อมเสริมเมตตามหานิยม

 

ปัจจุบันการพบ ภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่จำเป็นว่า จะต้องเป็นภาพถ่าย ภาพวาด  หรือ ภาพเขียนยันต์เสมอไป เพราะยังมีภาพ วอลเปเปอร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณดาวน์โหลดไว้ สำหรับใช้ในมือถือ คอมพิวเตอร์ นอกจากจะช่วยคุ้มครอง ก็ยังเป็นการเสริมเฮง ให้กับคุณไปในตัว พกพาได้ทุกที่ ทุกเวลาอีกด้วย