ขันธ์5 เรื่องไม่ลับของ เบญจขันธ์ ในพุทธศาสนากับขันธ์ 5 ในการขอขมาเหมือนกันมั้ย

ขันธ์5 ในการประกอบพิธีกรรม พุทธศาสนา เกี่ยวกับการขอขมา การไหว้ครู ผู้ที่เป็นศิษย์หรือผู้ที่ขอขมา จะต้องเตรียม ขันธ์5 มาเพื่อเป็นเครื่องบูชา ขันธ์ 5 ในชีวิตประจําวัน ซึ่งในที่นี้จะประกอบไปด้วย ธูปเทียน ดอกไม้ 5 คู่ ถ้าเป็นแถบชนบทของ ภาคอีสาน ก็จะต้องเตรียมเงินเหรียญ 5 ลงไปด้วย

 

ที่นี้มีหลายคน เกิดข้อสงสัยว่าขันธ์ ๕ หรือ เบญจขันธ์ ที่เป็นเครื่องสักการะนี้กับ ขันธ์5 ในทางพุทธศาสนา มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ แล้วถ้ามีความเกี่ยวข้องกัน ต้องการสื่อถึงอะไร ในบทความนี้ ได้รวบรวมคำตอบ พระพุทธองค์ ที่จะมาไขข้อสงสัย ให้กับคุณแล้ว มังงะ

 

ขันธ์5

ขันธ์5 ความหมายของ เบญจขันธ์ ขั้น5 รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ พุทธศาสนา มีอะไรบ้าง

สำหรับทาง พุทธศาสนา แล้ว คำว่าขันธ์ หมายถึง กอง หรือที่ตั้ง ดังนั้นที่ตั้งทั้ง 5 อันประกอบไปด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ โดยรูป ถือเป็น รูปธรรม คือสิ่งที่สัมผัสได้ ส่วนอีก 4  ที่เหลือ จะถือเป็นนามธรรม คือสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ ธาตุ4

 

1.รูป คือสิ่งที่สามารถ จับต้องได้ และรวมถึงอากับกริยาทางกาย

 

2.เวทนา หมายถึงความรู้สึก ทั้งความสุขและความทุกข์

 

3.สัญญา คือการรู้สึกจากการ ได้สัมผัสผ่านการมองเห็น กลายมาเป็นการจดจำ การรับรส การได้กลิ่น

 

4.สังขาร ก็คืออารมณ์ทางใจ

 

5.วิญญาณ การรับรู้ผ่านทวารทั้ง 6 ได้แก่ หู ตา ลิ้น จมูก กาย ใจ วิญญาณขันธ์ หมายถึง

 

แต่เชื่อหรือไม่ว่า ขัน๕ ที่ใช้สำหรับการขอขมา หรือการบูชาครู แท้จริงแล้ว ก็เป็นตัวแทนของ ขันธ์ ทั้ง 5 ซึ่งต้องการสื่อถึงว่า ขัน๕ เรามอบทั้งกายใจ เพื่อเป็นสิ่งสักการบูชา แทนแขนขา ร่างกาย จิตใจ ความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวล ในการขอขมาลาโทษ วิญญาณขันธ์ 5 ดังนั้นไม่ใช่ว่าใครก็ตาม

 

จะจัดเตรียมพานขันทั้ง 5 สักการะ หรือขอขมาผู้อื่นพร่ำเพรื่อ เพราะมันยังบ่งบอกถึง ศักดิ์ศรีของผู้มอบ ดังนั้นใครก็ตาม ที่มอบพานขัน5 ให้กับอีกคน ก็เปรียบเหมือนว่า ยอมจำนนแล้วทั้งกายใจ จึงไม่แปลกใจเลย หากใครก็ตาม ที่กระทำความผิดพลาดร้ายแรง จะได้รับการให้อภัย ถ้ามอบขันนี้ แก่อีกบุคคลหนึ่ง

เวทนาขันธ์ พุทธศาสนา หมายถึง อะไร

เวทนาขันก็คือ ส่วนที่เป็นความรู้สึก ของตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นรู้สึกทุกข์ รู้สึกดีใจ รู้สึกพึงพอใจ รู้สึกมีความสุข รวมถึงความรู้สึกปล่อยวาง แน่นอนว่า ในตัวบุคคลทุกคน ล้วนมีอารมณ์เหล่านี้อยู่ บางอารมณ์ สามารถควบคุมได้ บางอารมณ์อยู่เหนือการควบคุม เพราะเหตุอาจเกิดจาก สิ่งแวดล้อม

รูป ขันธ์ 5 ขันธ์ 5 ได้แก่

รูปขันธ์ หมายถึง จะมี 28  รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ซึ่งก็หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นร่างกาย พฤติกรรม องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ โดยจะแบ่งออกเป็น อุปาทายรูป 24   และ มหาภูตรูป 4   มาเริ่มกันที่ อุปาทายรูปกันก่อน จะมีการแยกย่อยออกเป็น

 

1.ประสาทการรับอารมณ์ 5   สัมผัสด้วยตา สัมผัสด้วยหู สัมผัสด้วยจมูก สัมผัสทางการรับรส สัมผัสทางกาย

 

2.วิสัยรูป เปรียบเสมือนดินแดนของร่างกาย จะมีอยู่ 4  ก็คือ รูป รส กลิ่น และเสียง

 

3.ภาวะรูปก็คือเพศสภาพ จะมี 2 อย่างคือ ความเป็นหญิงกับ ความเป็นชาย

 

4.หทัยรูป ก็คือหัวใจ

 

5.ชีวิตรูป ก็คืออายุขัยรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ในร่างกายที่กำลังดำรงอยู่

 

6.อาหารรูป จะมีเพียงแค่คำข้าว หรือเป็นอาหารที่สำหรับ ใช้หล่อเลี้ยงร่างกาย ให้ดำเนินต่อไปได้

 

7.ปริจเฉทรูป หรือสภาวะช่องว่าง เป็นสิ่งที่เรากำหนดขึ้นมา เพื่อปิดกั้นสิ่งอื่น ๆ รอบตัว

 

8.วิญญัติรูป เป็นสิ่งที่ควบคุม การเคลื่อนไหวอีกที ประกอบด้วย 2 คือ เคลื่อนไหวด้วยกาย และเคลื่อนไหวด้วยวาจา

 

9.วิการรูป การทำให้เกิดความแตกต่าง มี 3  ด้วยความเร็ว ความอ่อนตัว และการเคลื่อนไหวต่าง ๆ

 

10.ลักขณรูป ใช้อาการต่าง ๆ มาเป็นเครื่องกำหนด สำหรับการเปลี่ยนแปลง จะมี 4  คือ การเติบโต การสืบต่อเนื่อง การทรุดโทรมและ การแตกสลาย

 

มหาภูตรูป 4 คือสิ่งที่เป็นใหญ่ที่สุด ในโลกหล้า ประกอบไปด้วย 4 ธาตุนั่นก็คือ

 

-ปฐวีธาตุ หรือธาตุดิน สื่อถึงความอ่อนหรือความแข็ง

 

-อาโปธาตุ หรือธาตุน้ำ เป็นการเกาะกุม อืบอาบ

 

-เตโชธาตุ หรือธาตุไฟ มีความร้อน

 

-วาโยธาตุ หรือธาตุลม มีความเคลื่อนไหว

 

มันก็เป็นเรื่องหน้าแปลก ที่ทางไสยศาสตร์เชื่อว่า ใครก็ตามที่แตกฉานเข้าใจ ในเรื่องของมหาภูตรูป วิญญาณขันธ์ 5 จะสามารถสร้างสิ่งที่ เหนือธรรมชาติขึ้นมาได้ เช่นเครื่องรางของขลัง การเล่นแร่แปรธาตุ เป็นต้น

ขันธ์5

วิธีขอ พาน ขันธ์ 5 ขอ ข มา สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณขันธ์ 5 พระพุทธองค์ ต้องทำอย่างไรบ้าง

ในทางไสยศาสตร์เชื่อว่า หากบูชาเครื่องรางของขลัง หรือพระเครื่องของคุณ ด้วยพาน เบญจขันธ์ ทั้ง 5 ก็จะทำให้พระองค์นั้น มีความเข้มขลังยิ่งขึ้น ในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พุทธศาสนา หรือขอขมาต่อบุพการี ก็เช่นกัน ถ้าใครที่เตรียม ขันธ์5 ได้ วิญญาณขันธ์ 5 ครบถ้วน และทำตามครรลองคลองธรรม ได้ถูกวิธี ชีวิตก็จะมีแต่ความรุ่งเรือง ขันธ์5

 

ขั้นตอนการเตรียม

1.ถาด 1 ใบ

2.ธูป 5 ดอก

3.เทียน 5 เล่ม

4.ดอกไม้ 5 คู่ หรืออาจจะใช้ยอดของ ต้นพุทธชาติ 5 คู่ก็ได้

5.เงินเหรียญ 32 บาท เพื่อแทนร่างกายทั้ง 32 ของมนุษย์

 

ซึ่งวิธีการเตรียม ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการเตรียมฉบับหมอธรรม ของภาคอีสาน ทุกอย่างที่ใช้จะต้อง ประกอบไปด้วย 5 ยกเว้นเพียงแต่เงิน ทั้งนี้ก็ยังมีข้อกำหนดอีกว่า ผู้ที่จะทำพิธีขอขมาหรือ บูชาต้องเป็นคนจัดเตรียม ของเหล่านี้ ด้วยตัวเอง

ขันธ์5 ขั้นตอนการขอขมา พระพุทธองค์ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ  

1.ให้เตรียมธูป 16 ดอกต่างหาก นำมาจุดแล้วปักลงไป ในกระถางธูปต่อหน้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณ ต้องการสักการบูชา เบญจขันธ์ หรือถ้าเป็นการขอขมา กลางแจ้งก็ให้นั่งแล้ว ปักลงดิน โดยธูป 16 ดอกเป็นตัวแทนของ 16 ชั้นฟ้า

 

2.ยกพาน เบญจขันธ์ ๕ ขึ้นจรดศีรษะ แล้วท่องนะโม 3 จบ

 

3.บอกชื่อ – นามสกุล ของผู้ขอขมา วันเดือนปีตกฟาก แล้วกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า

 

-หากเป็นการขอขมาที่ได้ล่วงล้ำทำสิ่งไม่ดีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ให้กล่าวว่า ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงได้กระทำ (พูดสิ่งที่กระทำผิด ลงไปให้ละเอียด เช่น ฉี่รดศาลพระภูมิ ผิดครู ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์) ในวันนี้ข้าพเจ้า ได้สำนึกผิดแล้ว จึงได้มาขอขมาลาโทษ หวังว่าท่านจะให้อภัย ด้วยเทอญ สาธุ

 

-หากเป็นการขอขมา ก่อนที่จะนำวัตถุมงคลมาบูชา ก็ให้กล่าวว่า ลูกได้นำวัตถุมงคลของท่าน (หากทราบชื่อผู้สร้างด้วยจะดีมาก) มาบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ขอให้ท่าน ได้ส่งเสริมให้ลูก ได้เจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปลอดภัย ไปไหนคนก็เมตตารักใคร่ ด้วยเทอญ สาธุ

 

4.มอบพาน ขันธ์5 วางไว้ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธองค์ ส่วนเงินที่อยู่ในพานนั้น ส่วนใหญ่จะนำไป ใส่ตู้บริจาคของวัด หรือบริจาคให้ การกุศลต่าง ๆ

 

รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ  และก่อนจากกัน จะขอกล่าวถึง การรับขันธ์ครู จะมีความแตกต่างจาก เบญจขันธ์ ทั้ง 5 เพราะในพานนั้น จะมีทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์ มีของกิน ซึ่งเป็นกุศโลบาย ในสมัยโบราณว่า การจะเข้าไปขอเรียนวิชากับใคร ก็ต้องเข้าไปอาศัย อยู่ในชายคาบ้านหลังนั้น และการมอบพานหรือ เบญจขันธ์ ครูเมื่อมอบไปแล้ว ครูก็จะคืนให้กับผู้มอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ต่อไปนั่นเอง