ครบรอบ 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ประชาชนขอพรศาลหลักเมืองหนาแน่น

 

ทุกวันที่ 21 เมษายน จะถือเป็นวันสถาปนากรุงเทพมหานคร และในปีนี้ก็เป็นวันครบรอบปีที่ 241 ของกรุงรัตนโกสินทร์ ประชาชนจึงนิยมไปกราบไหว้ขอพรกับเทพารักษ์ทั้ง 5 ณศาลหลักเมืองที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นั่นเอง แม้ไทยจะเป็นเมืองพุทธแต่ก็ได้ยึดเอาประเพณี

 

ยกเสาหลักเมืองเพื่อเป็นที่ตั้งชัยภูมิตามความเชื่อของพราหมณ์ เสริมสร้างศิริมงคลให้กับบ้านเมือง แต่ความแปลกของเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานคร จะมี 2 เสา โดยเสาแรกสร้างขึ้นตอนสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเสาร์ที่ 2 สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 อีกทั้งยังมีการทำพิธีผูก

 

ดวงชะตาพระนครขึ้นใหม่ ซึ่งคนไทยมีความเชื่อว่าการกราบไหว้สักการะศาลหลักเมืองที่ตนเองพักอาศัย จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง เป็นการเสริมสิริมงคลในการใช้ชีวิต และประกอบอาชีพการงานในจังหวัดนั้นได้อย่างมั่นคง

 


สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ ::  สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สนใจลงทุนสมัครได้ที่ Line :: @ufa123s