คาถาแก้กรรม สวดกรวดให้วิญญาณ เพื่อพ้นทุกข์

 

มีความเชื่อว่าคนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติและในบางชาติอาจจะเคยทำผิดกับใครบางคนโดยไม่ได้ตั้งใจ รวมถึงบางคนไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ก็จะเรียกว่าวิญญาณสัมภเวสี หากคุณต้องการหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรและทำให้วิญญาณสัมภเวสีที่มาวนเวียนอยู่รอบตัวพ้นทุกข์ ควรสวดคาถาล้างกรรม โดยคาถาที่นิยมสวดกันก็จะเป็นคาถาของหลวงปู่ปาน วิธีการท่องก็คือ

 

เริ่มตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นให้สวดคาถาต่อไปนี้

พุทโธ อะระหัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวัณโณ พุทโธ อะระหัง กัมมะโตเมตัง กัมมะภันทะนัง ชีวิตตังให้ไปจุติ ให้ทุกชีวิตทุกวิญาณจงไปผุดไปเกิด (3 จบ)

 

บทกรวดน้ำ

อิมินา ปุญญกัมเมนะ ขอเดชเดชะกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าอุทิศไปให้คุณบิดามารดา ญาติกาทั้งหลาย สมณชีพราหมณ์ อีกทั้งเรือด ริ้น ลา พระอินทร์เจ้าฟ้า พระโคดม พระพรหมมีฤทธิ์ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระเพชรฉลูกรรณ พระมาตุลี พระกรุงพาลี พระภูมิเจ้าที่ แม่ซื้อพันจิต พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ ที่นำข้าพเจ้ามาเกิดในท้องพระพุทธศาสนา แม่พระคงคาไหล แม่พระเพลิง แม่พระพาย แม่พระฉูดฉาด พญายมราช ท้าวเวสสุวัณ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ นายสมุห์บัญชี ตัวข้าพเจ้านี้ได้กระทำผิด จะขอแผ่อุทิศไปยังฝูงผีทั้งหลาย ปิดอบายให้มั่น เปิดประตูสวรรค์ให้สว่างกระจ่างแจ้ง เกิดในเมืองมนุษย์ให้เป็นสุข เกิดในเมืองสวรรค์ให้เป็นสุข ท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้สุขยิ่ง ๆ นิพพานัง ปัจจโย โหนตุ พุทธัง ชั่วอนันตัง ธัมมัง ชั่วจักวาลัง สังฆัง นิพพานัง ปัจจโย โหตุ

 


สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ ::  สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สนใจลงทุนสมัครได้ที่ Line :: @ufa123s