ไหว้พระ วัดสวย กรุงเทพ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

ชมความสวย

อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของ กรุงเทพฯ ที่เรานึกถึงเทียบจะทันทีก็คือภาพอันสวยงามของ พระปรางค์วัดอรุณ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา นั่นเอง และวันนี้ เราจะพาไป เที่ยวกรุงเทพ ชมความสวยงามของ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร รู้เรื่องราวที่มาของวัด และตำนานยักษ์วัดแจ้งกันค่ะ

คนไทยเรา มีคติความเชื่อที่ว่า การมาไหว้พระวัดอรุณฯ นั้น จะทำให้ “ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน” วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร จึง เป็น 1 ในสถานที่ท่องเที่ยวในการจัดทริป ไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ ที่มีชื่อเสียงนั่นเองค่ะ อีกทั้ง วัดอรุณฯ ยังเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม จึงเป็นที่นิมยมในการไปเที่ยว ไหว้พระ ทำบุญ และถ่ายรูปสวยๆ ค่ะ

งานสถาปัตยกรรม วัดอรุณราชวราราม นอกจากงดงาม และมีความโดดเด่นแล้ว ยังมีความสอดคล้องกับเรื่องของไตรภูมิกถา คือ เป็นงานสถาปัตยกรรมที่สื่อถึง เขาพระสุเมรุ ทวีปทั้ง 4 และเขาสัตตบริภัณฑ์ ในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย ซึ่งผสมผสานรูปแบบศิลปะไทยและจีนเข้าด้วยกันอย่างงดงาม อีกทั้งภายในพระอุโบสถยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม ฝีมือศิลปะชั้นครูให้เราได้ชมกัน

ประวัติ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวราราม หรือที่เราเรียกกันว่า วัดแจ้ง นั้นเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ โดยแต่เดิมนั้นมีชื่อว่า วัดมะกอกนอก เป็นวัดที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เลยทีเดียว เพราะในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาที่กรุงธนบุรี และได้โปรดเกล้าฯ ให้วัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐาน อีกทั้งในสมัยนั้น ยังเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วมรกต ที่ได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์อีกด้วย

วัดอรุณฯ ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ จึงโปรดให้สร้างพระอุโบสถและพระวิหารต่อจนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทรงปั้นหุ่นพระพุทธรูปด้ว ฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง และโปรดให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดอรุณราชธาราม

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการก่อสร้างพระปรางค์องค์ใหญ่ให้สมบูรณ์ต่อจากรัชกาลที่ 2 ซึ่งมีความสูง 81.85 เมตร กว้าง 234 เมตร แต่มาเสร็จสมบูรณ์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดอรุณราชวราราม” นั่นเอง

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร มีการบูรณปฏิสังขรณ์อยู่เป็นระยะ ครั้งล่าสุดได้เริ่มบูรณะเมื่อเดือนกันยายน 2556 จนเสร็จในปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมานี่เอง

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ทรงปฏิสังขรณ์วัดอรุณฯ มาตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ในขณะที่ยังประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมค่ะ จนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ และทำนุบำรุงวัดอรุณฯ เรื่อยมา

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าให้อัญเชิญ พระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ 2 มาบรรจุที่พุทธอาสน์ของ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในอุโบสถ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนิยมมากราบไหว้ขอพรกันค่ะ ทำให้วัดอรุณฯ แห่งนี้เป็น วัดประจำรัชกาลที่ 2 นั่นเอง

และที่ด้านหน้าวัดที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานั้นมี พระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประดิษฐานอยู่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ อ่านเพิ่มเติม : สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ผู้สนับสนุนคลิ๊ก

อ้างอิงจาก : trueid