วัดสุทัศนเทพวราราม อารามหลวง แห่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ชมสถาปัตยกรรม ต้นกรุงรัตนโกสินทร์

วัดสวย ใน กรุงเทพ นั้นมีอยู่มากมาย โดยเฉพาะบนเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเต็มไปด้วยพระอารามหลวงที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงาม หนึ่งในนั้นก็คือ วัดสุทัศน์เทพวราราม หรือ วัดสุทัศน์ พระอารามหลวงที่อยู่คู่ กรุงเทพมหานคร มาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยทีเดียว แถมยังเป็นวัดที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบ เหมาะแก่การไปทำบุญ ไหว้พระ ทำจิตใจให้ร่มเย็นเป็นอย่างมาก

ชมสถาปัตยกรรม ต้นกรุงรัตนโกสินทร์

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร หรือที่คนนิยมเรียกว่า วัดสุทัศน์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ตั้งอยู่ในเขตพระนครชั้นใน แขวงเสาชิงช้า โดยมี เสาชิงช้า ตั้งโดดเด่นอยู่ทางด้านหน้าของวัด เป็นจุดเด่นที่ไม่ว่าใครที่นึกถึงวัดสุทัศน์ ก็ต้องนึกถึงเสาชิงช้าด้วยเช่นกัน

วัดสุทัศนเทพวราราม สร้างขึ้นระหว่าง ปี พ.ศ. 2350-2351 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เดิมพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส” ต่อมาได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของ พระศรีศากยมุนี หรือ พระโต พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์พระร่วงของยุคสุโขทัยที่อันเชิญมาจาก พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ทว่าพระวิหารยังไม่ทันสร้างเสร็จก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน ผู้คนจึงเรียกวัดแห่งนี้ด้วยนามที่เรียบง่ายว่า วัดพระโต วัดพระใหญ่ หรือ วัดเสาชิงช้า

หลังสิ้นรัชกาลที่ 1 วัดแห่งนี้ก็ได้มีการสร้างต่อเติมเรื่อยมาจนกระทั่งแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และทรงโปรดให้สร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ สัตตมหาสถาน และกุฏิสำนักสงฆ์เพื่อประดิษฐานสังฆาราม หลังจากนั้นก็ได้พระราชทานนามให้ใหม่เป็น วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จนถึงปัจจุบันค่ะ

สถาปัตยกรรม วัดสุทัศนเทพวราราม

สถาปัตยกรรมของ วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นศิลปะแบบต้นกรุงรัตนโกสินทร์ บางส่วนมีกลิ่นอายจากศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยเช่นกัน ประกอบไปด้วย พระวิหาร พระอุโบสถ พระวิหารคต ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาร (แพ ติสฺสเทโว) อดีตสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 12 แห่งกรุงรัตโกสินทร์ นอกจากนี้ภายในวัดยังมี ศาลาวิหารทิศ ศาลาลอย และหอระฆังด้วยเช่นกัน

เนื่องจาก พระวิหาร เป็นสิ่งก่อสร้างแรกภายในวัด จึงสะท้อนให้เห็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก พระวิหารมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขนาดกว้าง 23.84 เมตร ความยาว 26.35 เมตร หลังคาพระวิหารเป็นทรงไทยโบราณ 2 ชั้น ลด 1 มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ด้านหน้าและด้านหลังของพระวิหารมีประตูอยู่ด้านละ 3 บาน เป็นประตูไม้สลัก ว่ากันว่าเป็นผลงานชิ้นเอกจากฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2

พระอุโบสถ ของ วัดสุทัศนเทพวราราม จัดว่าเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ด้วยความกว้าง 22.60 เมตร ความยาว 72.25 เมตร เป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถ รอบๆ ปรากฏให้เห็นจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงาม จุดที่น่าสนใจของพระอุโบสถคือ เกยบนกำแพงแก้วทางทิศเหนือและใต้ ด้านละ 4 เกย ใช้เป็นที่ประทับเพื่อประกอบพระราชพิธี “เกยโปรยทาน” ให้แก่ประชาชนนั่นเองค่ะ

ตำนาน เปรตวัดสุทัศน์

แน่นอนว่าต้องมีคนคุ้นหูกับ ตำนานเปรตวัดสุทัศน์ ไม่มากก็น้อย แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่า วัดสุทัศนเทพวราราม เคยมีเปรตจริงหรือไม่ เพราะเป็นเพียงความเชื่อและข้อสันนิษฐานจากเรื่องที่เล่าต่อๆ กันมาตั้งแต่ในอดีตเท่านั้น ด้วยมีคนเชื่อว่าเคยเห็นเปรตในบริเวณวัดสุทัศน์ในยามค่ำคืน แต่แท้จริงแล้วเป็นเงาของเสาชิงช้าที่คนอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเปรตนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ภายในพระวิหารก็ยังมีเสาต้นหนึ่ง ใกล้ๆ กับองค์ พระศรีศากยมุนี ปรากฏให้เห็นภาพจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงมากในอดีต คือภาพของเปรตตนหนึ่งนอนพาดกายโดยมีพระสงฆ์ยืนพิจรณาสังขาร ซึ่งเป็นไปได้ว่า ภาพนี้อาจเป็นที่มาของ “เปรตวัดสุทัศน์” ก็เป็นได้

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ อ่านเพิ่มเติม : สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ผู้สนับสนุนคลิ๊ก

อ้างอิงจาก : trueid