ที่มาของวันไหลสงกรานต์ ทำไมจึงต้องมี

 

หลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์แล้วเชื่อหรือไม่ว่าในบางจังหวัดก็ยังคงมีการเล่นน้ำอยู่ โดยจะมีการกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนซึ่งเราเรียกประเพณีนี้ว่าวันไหลสงกรานต์ แต่ก่อนนั้นหวั่นไหลสงกรานต์นี้จะถูกเรียกว่าประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล มักพบในภาคตะวันออกและภาคกลาง ซึ่งจะมีการ

 

กำหนดขึ้นประมาณหลังวันสงกรานต์ไปแล้วเกือบ 1 สัปดาห์ ในประเพณีสงกรานต์นั้นจะตามมาด้วยประเพณีก่อเจดีย์ทรายเพื่อให้ทางวัดได้นำไปสร้างปูชนียสถานในวัด รวมทั้งมีการขุดลอกทรายเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปไม่มีการสัญจรทางน้ำไปแล้วและก็ประเพณี

 

ก่อพระทรายก็เริ่มเลือนลางหายไปตามกาลเวลา จึงเปลี่ยนจากวันก่อพระสายน้ำไหล มาเป็นวันไหลเท่านั้นเอง และเปลี่ยนจากการขนทรายเข้าวัดมาเป็นการเล่นสาดน้ำในช่วงหลังสงกรานต์อีกที แต่การสาดน้ำครั้งนี้จะจัดขึ้นเฉพาะบางจังหวะและไม่มีการหยุดชดเชยให้เหมือนกับช่วงสงกรานต์ตามปฏิทิน

 


สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ ::  สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สนใจลงทุนสมัครได้ที่ Line :: @ufa123s