เจตนาของบทความ

เพื่อทำความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ พระแม่ลักษมี โดยในบทความนี้จะกล่าวถึง ประวัติพระแม่ลักษมี พระแม่ลักษมีคือใคร ปางหลักหรือร่างอวตารของพระแม่ รวมไปถึงประสบการณ์ในการบูชากราบไหว้ บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจสายมู บูชากราบไหว้เทพเจ้า เพื่อมอบความรู้และให้ทุกคนรู้จักพระแม่มากขึ้น

เกี่ยวกับฉัน

ด้วยประสบการณ์ของผมที่ได้กราบไหว้บูชาพระแม่ลักษมีมานาน ไม่เพียงแค่เกิดความชำนาญในการบูชาพระแม่เท่านั้น ผมยังได้ทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ บทสวด พระแม่ลักษมี เครื่องของไหว้พระแม่ลักษมี การกราบไหว้บูชาในปางต่างๆ ซึ่งบทความของผมจะทำการเจาะลึกในมุมมองของคนที่ไหว้พระแม่จริงๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ประโยชน์จากการอ่านบทความในครั้งนี้มากที่สุด

ประวัติ พระแม่ลักษมี วัดแขก เทพีแห่งความงดงาม

เปิดประวัติ พระแม่ลักษมี เทพีแห่งความงามผู้ประทานพรด้านความรักและโชคลาภ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงขอผู้ชายแต่งงาน อีกทั้งยังเกี่ยวพันกับพระแม่โพสพของไทยเราอีกด้วย ซึ่งตำนานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้นมีความเชื่อว่าพระแม่ลักษมี ได้กำเนิดจากฟองน้ำที่เหล่าเทวดาและอสูรกวนเกษียรสมุทรเพื่อจะนำมาทำน้ำอมฤต โดยพระแม่ได้นั่งประทับอยู่ในดอกบัวและพระหัตถ์ถือดอกบัวเอาไว้ จึงมีชื่อว่า ปัทมา หรือ กมลา

ในขณะที่กวนเกษียรสมุทรก็ได้มีของวิเศษผุดขึ้นด้วย ได้แก่ พิษ เพชร จันทรา ช้าง วัว ควาย ซึ่งพระแม่ลักษมีได้นำเพชรขึ้นมาก่อน จึงทำให้ศาสนาฮินดูมีความเชื่อว่าพระองค์เป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความรัก และโชคลาภ โดย พระแม่ลักษมี จะประทานพรความร่ำรวย เงินทอง และการค้าขายเจริญรุ่งเรือง การเจรจาต่อรองราบรื่น ไร้ปัญหาในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ที่กราบ ไหว้พระแม่ลักษมี และทำความดีสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ พระแม่ลักษมียังเป็นพระชายาคู่บุญบารมีของพระวิษณุอีกด้วย ไม่ว่าจะเกิดในร่างอวตารอยู่ปางไหน พระแม่ก็จะตามไปเป็นพระชายาอยู่เสมอ เช่น อวตารไปเป็นพระนางสีดาคู่กับพระราม เป็นต้น ด้วยความรักที่มั่นคงเช่นนี้จึงทำให้ทั้ง 2 พระองค์ เป็นที่นิยมในด้านความรักให้ผู้คนมากราบไหว้บูชาด้วย ของไหว้พระแม่ลักษมี ให้มีความรักที่ดี มีชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัวที่สมหวังดั่งปรารถนา

จากที่ผมได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระแม่ลักษมีจนได้กราบไหว้บูชามาถึงทุกวันนี้ เว็บไซต์ https://horoscope.kapook.com/view265512.html เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระแม่ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงวิธีกราบไหว้บูชาอีกด้วย

พระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษคือใคร

พระแม่ลักษมี เป็นเทวีในศาสนาฮินดู เป็นชายาของพระวิษณุ พระองค์เป็นหนึ่งใน ตรีเทวี อีกสององค์คือ พระปารวตีและพระสรัสวตี พระแม่ลักษมีมีสัญลักษณ์ประจำพระองค์คือดอกบัวและเครื่องประดับทองคำ พระองค์มักปรากฏในรูปของสตรีผู้งดงาม สวมเครื่องประดับทองคำและดอกไม้ ประทับนั่งบนดอกบัว

พระแม่ลักษมีเป็นเทวีแห่งความมั่งคั่ง โชคลาภ และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์ได้รับการบูชาจากผู้คนทั่วโลก เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองและความโชคดี รูปลักษณ์ของ พระแม่ลักษมี วัดแขก มักปรากฏในรูปของสตรีผู้งดงาม มี 2 กรแบบคนธรรมดา บ้างก็ว่ามี 4 กร สีกายเป็นสีทอง เสื้อทรงสีเหลือง แดง หรือชมพู นั่งหรือยืนบนดอกบัว บ้างก็ว่านั่งบนหลังช้าง และมือถือดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ มักถือไว้ 2 ดอก บ้างก็ว่าถือหม้อน้ำในมือหนึ่ง อีกมือหนึ่งหงายลงสู่พื้น มีเหรียญทองโปรยปรายลงมา เป็นสัญลักษณ์ของเทวีแห่งโชคลาภและความร่ำรวย

“ศาสนาฮินดูเชื่อว่าพระแม่ลักษมีเกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม ในส่วนใหญ่ เธอเป็นตัวแทนของความเป็นอยู่ที่ดี สินค้าทางวัตถุ และความสำเร็จทางวัตถุบนโลกด้วย ในบางเรื่องราว พระแม่ลักษมีเสด็จมายังโลกเพื่อจัดหาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัยทุกอย่างเพื่อชีวิตที่สะดวกสบายแก่มนุษย์ นอกจากนั้นเธอยังเสนอสิ่งที่เป็นบวกของอาณาจักรที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความงาม สติปัญญา ความแข็งแกร่ง ความตั้งใจ โชค และความงดงาม” [1]

พระแม่ลักษมีเป็นเทวีแห่งความรักและความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มักจะอวตารไปเป็นชายาของพระวิษณุ พระนารายณ์ ผู้ดูแลรักษาโลก อยู่ทุกครั้งไป เพื่อช่วยเหลือพระสวามีในการปกป้องและดูแลโลก ตัวอย่างการอวตารของพระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมีมีความรักเดียวใจเดียวและความซื่อสัตย์มั่นคงต่อพระสวามี พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพระวิษณุไปไหน แม้ในขณะที่พระวิษณุต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ก็ตาม ความเชื่อในการบูชา ไหว้พระแม่ลักษมี ผู้ที่นับถือพระแม่ลักษมีจึงเชื่อกันว่า การบูชาและท่อง บทสวด พระแม่ลักษมี มีจะช่วยเสริมดวงด้านความรักได้ เพราะความรักของพระแม่ลักษมีที่มีต่อพระวิษณุเป็นตัวอย่างที่ดีของความรักอันบริสุทธิ์และมั่นคง

เทวีแห่งความรักหรือพระแม่ลักษมีในร่างอวตารต่างๆ 

เทพีแห่งความงดงาม ความอุดมสมบูรณ์ และความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างพระแม่ลักษมี พระแม่มีปางหลักหรือร่างอวตารทั้งหมด 8 ปางด้วยกัน สำหรับบางคนอาจจะเรียกกันว่า พระอัษฏลักษมี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คชลักษมี

ปางคชลักษมี เป็นปางที่พบเห็นได้มากที่สุดในภาพเขียน พระแม่ลักษมี ประทับนั่งหรือยืนบนหลังช้าง ช้างเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่ง พระองค์มี 4 กร สองกรด้านหลังถือดอกบัว สองกรด้านหน้ายกให้พรและโปรยเหรียญทอง ประทานพรความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน ความรัก แก่ผู้บูชา

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปางที่มีความใกล้เคียงกับปางคชลักษมี นั่นคือ อิศวารยะลักษมี เป็นปางที่คล้ายคลึงกับปางคชลักษมี แต่พระแม่ลักษมีสวมอาภรณ์สีขาวล้วน และสองกรด้านหน้ายกและหงายทั้ง 2 ข้างเพื่อประทานพร ผู้บูชาจะได้รับความกล้าหาญ กล้าคิดกล้าทำ เป็นปางแห่งชัยชนะและโชคลาภด้านความเสี่ยงทุกประเภท

2. ธัญญลักษมี

ปางแห่งความอุดมสมบูรณ์ในพืชพรรณ ปางนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม ธัญญลักษมี หรือ พระแม่โพสพ (โพสพ หมายถึง ข้าว) พระแม่ประทับนั่งหรือยืนบนกองข้าว มี 8 กร แต่ละกรถือพืชพรรณต่างๆ เช่น ต้นข้าว ข้าวโพด ถั่ว ผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น ประทานพรด้านความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ และความมั่นคงทางอาหาร

ชาวไทย ลาว และเขมร รู้จักกันในนามของ พระแม่โพสพ นั่นเอง พระแม่โพสพเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ในพืชพรรณ ชาวนามักบูชาพระแม่โพสพเพื่อขอพรให้การเพาะปลูกมีผลผลิตงอกงาม การบูชาหรือ บทสวด พระแม่ลักษมี พระแม่ธัญญลักษมีหรือพระแม่โพสพ ชาวฮินดูมักจัดพิธีกรรมต่างๆ เช่น บูชาด้วยข้าว ผลไม้ ดอกไม้ และเครื่องสังเวยอื่นๆ เพื่อขอพรให้การเพาะปลูกมีผลผลิตงอกงามและอุดมสมบูรณ์

3. ธนลักษมี

ปางแห่งทรัพย์สมบัติ เงินทอง ปางนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม ธนลักษมี หรือ ลักษมีแห่งธนูทรัพย์ พระแม่ประทับนั่งหรือยืนบนกองเงินทอง มี 6 หรือ 8 กร ทรงศาสตราวุธต่างๆ เช่น หอยสังข์ จักร ธนู ดอกบัว โถอัญมณี ยกมือประทานพรและโปรยเหรียญทอง ประทานความร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองแก่ผู้บูชา

พระแม่ธนลักษมีมักปรากฏในลักษณะที่ทรงพลังและสง่างาม พระองค์มีสีกายเป็นสีทอง สวมอาภรณ์งดงาม และมีรัศมีล้อมรอบพระองค์ ศาสตราวุธที่พระแม่ทรงถือนั้นล้วนเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยและโชคลาภ เช่น หอยสังข์เป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภ จักรเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ ธนูเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ และดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความงาม

ผู้บูชาพระแม่ธนลักษมีมัก ไหว้พระแม่ลักษมี ขอพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ธุรกิจ และการเงิน บางคนก็ขอพรให้ได้รับโชคลาภก้อนใหญ่หรือลาภลอย การบูชาด้วย บทสวด พระแม่ลักษมี พระแม่ธนลักษมี ชาวฮินดูมักจัดพิธีกรรมต่างๆ เช่น บูชาด้วยเงินทอง เครื่องประดับ ดอกไม้ และเครื่องสังเวยอื่นๆ เพื่อขอพรให้ร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทอง

4. อาทิลักษมี

ปางแห่งความสำเร็จในการงานและความคิดสร้างสรรค์ ปางนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม อาทิลักษมี หรือ ลักษมีแห่งความสำเร็จ พระแม่ประทับนั่งหรือยืนบนดอกบัว มี 4 กร ถือดอกบัว ธงไชย มือด้านหน้ายกและหงายทั้ง 2 ข้าง เพื่อประทานพร ให้พรด้านการทำงาน การทำมาหาเลี้ยงชีพ เป็นไปด้วยความราบรื่น

พระแม่อาทิลักษมีมักปรากฏในลักษณะที่อ่อนหวานและสง่างาม พระองค์มีสีกายเป็นสีทอง สวมอาภรณ์งดงาม และมีรัศมีล้อมรอบพระองค์ ดอกบัวที่พระแม่ถือนั้นล้วนเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความเจริญรุ่งเรือง ธงไชยเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความสำเร็จ

ผู้บูชา พระแม่ลักษมี มีมักขอพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ธุรกิจ และการเงิน บางคนก็ขอพรให้ได้รับความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆ การบูชาพระแม่อาทิลักษมี ชาวฮินดูมักจัดพิธีกรรมต่างๆ เช่น บูชาด้วยดอกบัว ผลไม้ ดอกไม้ และเครื่องสังเวยอื่นๆ เพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จในการทำงานและการทำมาหาเลี้ยงชีพ

พระแม่ลักษมี

5. วิทยะลักษมี

ปาง พระแม่ลักษมี ปางนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม วิทียลักษมี หรือ ลักษมีแห่งปัญญา พระแม่ประทับนั่งหรือยืนบนดอกบัว มี 8 กร ถือหนังสือ ขนนก และคัมภีร์พระเวท ประทานพรด้านความรู้ ปัญญา ความเฉลียวฉลาด และความสำเร็จทางการศึกษา พระแม่วิทียลักษมีมักปรากฏในลักษณะที่อ่อนหวานและสง่างาม พระองค์มีสีกายเป็นสีทอง สวมอาภรณ์งดงาม และมีรัศมีล้อมรอบพระองค์ หนังสือ ขนนก และคัมภีร์พระเวทที่พระแม่ถือนั้นล้วนเป็นสัญลักษณ์ของความรู้ ปัญญา และการศึกษา

ผู้บูชาพระแม่วิทียลักษมีมักขอพรให้ประสบความสำเร็จในการเรียน สอบได้คะแนนดี และได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต บางคนก็ขอพรให้ได้รับความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆ การบูชาพระแม่วิทียลักษมี ชาวฮินดูมักจัดพิธีกรรมต่างๆ เช่น บูชาด้วยหนังสือ ดอกไม้ และเครื่องสังเวยอื่นๆ พร้อม บทสวด พระแม่ลักษมี เพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จทางการศึกษา

6. วีระลักษมี

วีระลักษมี ปางแห่งวีรชน นักสู้ ปางนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม วีราลักษมี พระแม่ประทับนั่งหรือยืนบนดอกบัว มี 8 กร ทรงคันธนู ศร สังข์ ดาบ และศาสตราวุธอื่น ๆ ยกมือประทานพร ผู้บูชาจะได้รับพลังอำนาจและความยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่นพระแม่วีราลักษมีมักปรากฏในลักษณะที่ทรงพลังและสง่างาม ศาสตราวุธที่พระแม่ทรงถือนั้นล้วนเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและชัยชนะ เช่น คันธนูและศรเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจ สังข์เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ และดาบเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ

ผู้บูชา ไหว้พระแม่ลักษมี พระแม่วีราลักษมีมักขอพรให้ได้รับพลังอำนาจ ความกล้าหาญ ชัยชนะ และความสำเร็จในการดำเนินชีวิต บางคนก็ขอพรให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภยันตรายต่างๆ การบูชาพระแม่วีราลักษมี ชาวฮินดูมักจัดพิธีกรรมต่างๆ เช่น ของไหว้พระแม่ลักษมี บูชาด้วยดอกไม้ ผลไม้ และเครื่องสังเวยอื่นๆ เพื่อขอพรให้ได้รับพลังอำนาจและความยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่น

7. วิชัยยะลักษมี

วิชัยยะลักษมี ปางแห่งชัยชนะและความแคล้วคลาดพ้นภัย ปางนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม วิชัยยะลักษมี พระแม่ลักษมี ประทับนั่งหรือยืนบนดอกบัว มี 8 พระกร ทรงหอยสังข์ มีด ดาบ ตะบองหรือขวาน มีอานุภาพในการขจัดศัตรู ประทานความมียศถาบรรดาศักดิ์และการสรรเสริญจากผู้คน ประทานความสำเร็จทุกประการ ศาสตราวุธที่พระแม่ทรงถือนั้นล้วนเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและชัยชนะ เช่น หอยสังข์เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ มีดเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มครอง ดาบเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ และตะบองหรือขวานเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ

ผู้บูชาพระแม่วิชัยยะลักษมีมักขอพรให้ได้รับชัยชนะ ความกล้าหาญ ความสำเร็จ และความปลอดภัยในชีวิต บางคนก็ขอพรให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภยันตรายต่างๆ การบูชาพระแม่วิชัยยะลักษมี ชาวฮินดูมักจัดพิธีกรรมต่างๆ เช่น ของไหว้พระแม่ลักษมี บูชาด้วยดอกไม้ ผลไม้ และเครื่องสังเวยอื่นๆ เพื่อขอพรให้ได้รับชัยชนะและความแคล้วคลาดพ้นภัย

8. สันทนะลักษมี

สันทนะลักษมี ปางแห่งครอบครัว ความผูกพันระหว่างแม่ลูก ความอบอุ่นในครอบครัว ปางนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม สันทนะลักษมี หรือ ลักษมีแห่งครอบครัว พระแม่ประทับนั่งหรือยืนบนดอกบัว มี 6 กร ทรงดาบ มือด้านหลังถือหม้อทั้ง 2 ข้าง อุ้มเด็กชายนั่งบนตัก ประทานพรด้านครอบครัว ความอบอุ่น ความผูกพันระหว่างแม่ลูก ความสำเร็จในการเลี้ยงดูบุตรหลาน เด็กชายบนตัก พระแม่ลักษมี เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง และอนาคตที่ดีของลูกหลาน

ผู้บูชาพระแม่สันทนะลักษมีมักขอพรให้ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และขอให้ลูกหลานเชื่อฟังคำสั่งสอน เติบโตอย่างแข็งแรงและประสบความสำเร็จในชีวิต การบูชาพระแม่สันทนะลักษมี ชาวฮินดูมักจัดพิธีกรรมต่างๆ เช่น ของไหว้พระแม่ลักษมี บูชาด้วยดอกไม้ ผลไม้ และเครื่องสังเวยอื่นๆ เพื่อขอพรให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและความเจริญรุ่งเรือง

ขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผม และขอย้ำว่าเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น ผมได้บูชากราบไหว้พระแม่ลักษมีมานาน เพราะผมนั้นสมหวังทั้งด้านการประกอบธุรกิจและความรักที่สวยงามหลังจากที่ได้กราบไหว้ขอพรพระแม่ไม่นาน ซึ่งผมไปกราบไหว้หลายที่และได้บูชาองค์เทพีพระแม่มากราบไหว้ที่บ้านอีกด้วย

สถานที่ที่ผมไปกราบไหว้อยู่บ่อยๆ ก็คือ วัดแขก เป็นวัดที่ได้รับความนิยมคนเข้าไปกราบไหว้พระแม่เยอะมาก เมื่อผมประสบความสำเร็จจากการขอพรจากพระแม่ ผมก็ได้แนะนำเพื่อนคนสนิทของตนเองไปกราบไหว้ด้วย เพื่อนของผมก็สมหวังสิ่งที่ขอเช่นกัน ผมจึงศรัทธาและกราบไหว้บูชาพระแม่มาจนถึงทุกวันนี้ และในช่วงนี้ผู้คนก็หันมาสนใจพระแม่กันเยอะมา เป็นกระแสโด่งดังมีผู้คนมากราบไหว้มากมาย ทุกครั้งที่ผมไปกราบไหว้ตามสถานที่ต่างๆ จะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาขอพรจากพระแม่แบบไม่ขาดสาย

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

ก่อนการสวดบูชาต่อพระแม่ลักษมี ต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ บทสวดมนต์พระแม่ลักษมีนั้นมีหลายบท เลือกสวดได้ดังต่อไปนี้

– โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา (สามจบ)

– โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์ (สามจบ)

– โอม มหาลักษะ มิไย นะโม นะมะห์
โอม วิษณุ ปรียาไย นะโม นะมะห์
โอม ธะนะ ประทาไย นะโม นะมะห์
โอม วิศวา จะนันไย นะโม นะมะห์

– ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุ
ลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตา
นะมัส ตัสไย / นะมัส ตัสไย / นะมัส ตัสไย
นะโม นะมะห์

บทสวดบูชาขอชัยชนะแด่พระแม่ลักษมี

โอม ไชยะ ปัทมา วิศาลักษิ
ไชยะ ตวัม ศรี ปติ ปริเย
ไชยะ มาตา มหาลักษมี
สะมะ สะระณะ วันณะวะ ธาระนี ฯ (หนึ่งจบ)

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้ทรงมีพระเนตรงดงามดั่งดอกบัว
ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นที่รักแห่งองค์พระวิษณุมหาเทพ
ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นมหามารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง
ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้นำพาเราข้ามมหาสมุทรอันไพศาล

บทสรุป

พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความมั่งคั่ง โชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง เป็นชายาและศักติของพระวิษณุ เป็นหนึ่งใน ตรีเทวี อีกสององค์คือ พระปารวตีและพระสรัสวตี ในศาสนาฮินดู พระแม่ลักษมีมักปรากฏในลักษณะที่อ่อนหวานและสง่างาม พระองค์มีสีกายเป็นสีทอง สวมอาภรณ์งดงาม และมีรัศมีล้อมรอบพระองค์ สัญลักษณ์ประจำพระองค์คือดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความเจริญรุ่งเรือง

พระแม่ลักษมีมีปางต่างๆ มากมาย แต่ละปางมีความหมายและประทานพรที่แตกต่างกันไป เช่น คชลักษมี ธัญญลักษมี ธนลักษมี อาทิลักษมี วิทยะลักษมี วีระลักษมี วิชัยยะลักษมี สันทนะลักษมี เป็นต้น ใครที่กราบ ไหว้พระแม่ลักษมี จะมีโชคลาภด้านความรัก ความงดงาม มีความรักที่มั่งคงสวยงามเหมือนดั่งความรักของพระแม่ เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ผู้ประทานพรให้แก่ผู้ที่ทำความดีและผู้ที่ให้ความเคารพนับถือ

แหล่งอ้างอิง

  1. Reference list: Stephen Reese (2023) พระแม่ลักษมี – เทพีแห่งความมั่งคั่งของชาวฮินดู Available at: https://avareurgente.com/th/phraaemlaksmii-ethphiiaehngkhwaammangkhangkhngchaawhinduu (Accessed: 13 December 2023) [1]
  2. https://www.linkedin.com/

 

อ่านบทความ คำชะโนด เพิ่มเติมได้ที่นี่

ดูบอลสดออนไลน์ผ่านมือถือบน เว็บดูบอล ที่ดีที่สุด