พระนางจิรประภาฯ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขอพรความรัก ไม่รักจริง ห้ามมาเด็ดขาด!!!

สำหรับกษัตริยาแห่งล้านนา ณ วัดโลกโมฬีเชียงใหม่ พระนางจิรประภามหาเทวี กลายเป็นสถานที่ เป็นที่นิยมสำหรับ คนกำลังมีความรัก มาขอพรให้สุขสมหวัง  โดยเฉพาะการขอให้ ความรักยืนยาวไร้อุปสรรค ชาวล้านนาเชื่อว่า พระนางจิรประภามหาเทวี ที่แสดงถึงความรัก อันศักดิ์สิทธิ์ ถ้าคนไร้คู่

มาขอพรก็จะได้พบคู่  คนไร้รูปมาขอลูก ก็จะสมหวัง ซึ่งพระนางจิรประภามหาเทวี เคยเป็นกษัตริย์หญิง ของล้านนาเมื่อ 400 ปีที่แล้ว และขึ้นชื่อเรื่องความรักมั่น ที่มีต่อพระสวามี แม้พระสวามี จะถูกลอบปลงพระชนม์ ไปก่อนหน้านี้ก็ตาม จากนั้นพระนางจิระประภาฯ จึงได้ขึ้นครองราชย์ แทนสวามี

เพราะห่วงใย ประชาชนที่สวามีห่วงใย หลายคนที่มาขอพร แล้วสมหวังดังปรารถนา เมื่อมีลูกสาวก็จะตั้งชื่อลูกว่า “จิระประภา” ตามชื่อของกษัตริยา แห่งล้านนา หากใครไม่รักจริง อย่าอธิษฐานขอพร เป็นอันขาด เพราะอาจจะส่งผลให้คุณ ผูกติดกับคู่ชีวิตรายนี้ตลอดไป

================================

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ::  สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สนใจลงทุนสมัครได้ที่ Line :: @vip123s