พระพิฆเนศ ทำไม จึงเป็นที่รักของคนทุกศาสนา คาถาบูชาพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภ

พระพิฆเนศ เทพผู้ได้รับการบูชาอย่างแพร่ หลายไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาใด ก็ต้องยกให้ พระพิฆเนศ หรือ พระคเณศ ผู้ได้รับยกย่องว่า เป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ และความสำเร็จ ซึ่งลักษณะของ พระพิฆเณศวร จะมีเศียรเป็นช้าง มีร่างกายอวบอ้วนสมบูรณ์ เป็นมหาเทพที่เก่าแก่ ได้รับการเคารพ อย่าง

 

แพร่หลาย ไม่เว้นแม้แต่บ้านเรา เหตุที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่าชาวฮินดู เชื่อว่า พระพิฆเณศวร พร้อมที่จะแบ่งปัน ความโอบอ้อมอารี ให้แก่คนทุกผู้ ทุกคนสามารถเข้าถึง ท่านได้แม้กระทั่งคนบาป และการบูชาท่าน ก็ไม่ต้องมีพิธีรีตอง อะไรมากมาย แล้วรูปร่างลักษณะของท่าน เหมือนกับเด็กที่อ้วนพี ที่ดูน่ารักและ ยังมีพาหะเป็นหนู ชื่นชอบการร่ายรำเพื่อสร้างความบันเทิง ดูบอล

พระพิฆเนศ

ประวัติความเป็นมา พระคเณศ ช่วยเรื่องอะไร พระพิฆเนศปางต่างๆ มีอะไรบ้าง

 

เทพในความเชื่อของศาสนาฮินดู จะมีอยู่หลายปางหรือ หลายอิริยาบถ ซึ่งเป็นการแสดงฤทธิ์หรือ แสดงอำนาจเพื่อขจัด อุปสรรคทั้งปวง และในการเริ่มทำพิธีต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ ก็จะมีการเอ่ยนามหรือ สวดบทบูชา พระพิฆเณศวร เพราะเชื่อว่า ท่านเป็นเทพแห่งการเริ่มต้น ตามความเชื่อของฮินดูนั้น กล่าวเอาไว้ว่า พระพิฆเณศวร  เป็นบุตรของพระแม่ปารวตี และพระศิวะ พระพิฆเนศ ฉะเชิงเทรา

 

โดยปกติแล้ว พระพิฆเณศวร ที่นิยมบูชากันทั่วไป จะเป็นปางประทานพร แต่ทั้งนี้หากจะกล่าวถึง การสร้าง พระพิฆเณศวร ขึ้นมา สำหรับบูชาจะมีถึง 108 ปางเลยทีเดียว หากใครที่ต้องการบูชา เพื่อให้เหมาะกับ โฉลกวันเกิดของตัวเอง สามารถเลือกบูชาได้ จาก 8 ปาง ต่อไปนี้ พระพรหม

 

วันอาทิตย์ พระคเณศ ปางพระวีระ คณปติ เสริมเกียรติยศ ชื่อเสียงเงินทอง

 

วันจันทร์ พระคเณศ ปางพระทิวมุข คณปติ เสริมการเงินที่มาจากการเจรจา

 

วันอังคาร พระคเณศ ปางพระตรีมุข คณปติ เสริมเมตตา เสริมเสน่ห์

 

วันพุธกลางวัน พระคเณศ ปางพระทวิชา คณปติ เสริมเรื่องการเงิน

 

วันพุธกลางคืน พระคเณศ ปางพระอุจฉิษฏะ คณปติ ส่งเสริมความสำเร็จในหน้าที่การงา

 

วันพฤหัสบดี พระคเณศ ปางเหรัมภะ คณปติ เสริมบารมีเสริมอำนาจ

 

วันศุกร์ พระคเณศ ปางเอกทันตะ คณปติ เสริมความสำเร็จและความรัก

 

วันเสาร์ พระคเณศ ปางพระสิทธิ ค ณ ป ติ เสริมด้านโภคทรัพย์

 

พระพิฆเณศวร ในแต่ละปาง จะมีวรกายต่างสี และในพระหัตถ์คือ อาวุธที่แตกต่างกันไป แต่ถ้าไม่สามารถหาได้ ก็อาจจะเลือกบูชา ปางยอดนิยมหรือ บูชาให้เหมาะกับ อาชีพของตนเอง ก็น่าสนใจไม่น้อย

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ  พระ พิฆเนศ ชอบ สี อะไร และ วัน เกิด พระ พิฆเนศ 2566 คือวันไหน

 

นอกจากการบูชา พระพิฆเนศ เชียงใหม่ สำหรับเริ่มต้นกิจการใหม่ หรือเริ่มต้น สิ่งที่เป็นมงคลแล้ว ในการจัดงานพิธีสำคัญ ก็จะมีการบูชาท่าน คาถาบูชาพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภ โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย เรียกได้ว่าแทบทุกที่ จะมีรูปปั้นของท่าน ประดิษฐานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นคนวรรณะไหน ก็เข้าถึงได้ และเทศกาลที่สำคัญที่สุด ของ พระพิฆเนศ คือ เทศกาลคเณศจตุรถี และคเณศชยันตี โดยเฉพาะคเณศชยันตี

 

เชื่อว่าเป็นวันเกิดของท่าน ซึ่งจะตรงกับเดือนมาฆะ หรืออยู่ ในช่วง เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ และในปี 2566 วันประสูติพระคเณศ ตรงกับวันที่ 25 มกราคม 2566 ตามปฏิทิน สำหรับการบูชาท่าน ในวันคเณศชยันตี ผู้ที่เลือกใสศรัทธา จะนำเอาดินและ เครื่องหอมมาปั้นผสมกัน เป็นองค์พระคเณศ จากนั้น จะถวายขนมโปรดของท่าน  แล้วสวดมนต์ 4 วัน ท้ายที่สุดแล้ว ก็จะนำรูปปั้นนั้นไปลอยเสด็จ

 

 

มีความเชื่อว่า พระพิฆเณศวร ชื่นชอบสีแดง เพราะไม่ว่าจะเป็น ขนมลาดู ที่ใช้ถวายท่านหรือ อาภรณ์ของท่าน ก็จะสวมสีแดงขลิบขาว แต่ในความเป็นจริง สีแดงก็คือ ตัวแทนของดวงอาทิตย์ เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง ความอบอุ่นและ การสร้างชีวิตใหม่ ด้วยเหตุนี้ พระวรกาย พระพิฆเณศวร

 

ส่วนใหญ่ จึงจะนิยม ให้เป็นสีแดง แต่ทั้งนี้เมื่อพระองค์ ประทับอยู่ในปางต่าง ๆ ก็จะมีสีพระฉวีหรือ สีผิวแตกต่างกันไป บางครั้งผิว กลายเป็นสีชมพู สีทอง สีขาว สีฟ้า สีฟ้าอมเทา เป็นต้น แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ทุกอย่างล้วนแฝงไปด้วย ความหมายที่เกี่ยวข้อง กับความสำเร็จ การริเริ่ม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และทุกอย่างก็หลอมรวมกัน กลายเป็นพระคเณศ

บทสวดพระพิฆเนศ และ พระพิฆเนศ บูชา คาถาบูชาพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภ ต้องทำอย่างไร

 

ต้องยอมรับว่า หากยึดถือตาม ตำราโบราณจะพบว่า การบูชา พระพิฆเนศ บูชา นั้น ไม่ต้องทำพิธีถือศีล อะไรมากมาย นี่จึงทำให้ท่านสามารถ เข้าถึงง่ายต่างจาก มหาเทพองค์อื่น ที่ต้องใช้พราหมณ์และ ทำพิธีที่ยิ่งใหญ่ครบถ้วน การบูชา พระพิฆเณศวร จะนิยมเตรียมแค่ผลไม้ ที่หาได้ทั่วไป เช่น กล้วย อ้อย ดอกไม้ต่าง ๆ แต่ที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือขนมหวาน

 

คาถาไหว้

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา ( 9 จบ)
โอม กัง คณปัตเย นะโม นะมะหะ
ศรี สิทธิวินายักกา นะโม นะมะหะ
อัสถะวินายักกา นะโม นะมะหะ
คณปติ บับปา โมรยา

 

ตั้งจิตอธิษฐานขอพร เมื่อขอพรแล้วให้กล่าวขบด้วย “โอม ศานติ ศานติ ศานติ

 

แต่สิ่งของที่ไม่ควร นำมาถวายก็คือ เนื้อสัตว์รวมถึง สิ่งของมึนเมาต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต รวมถึงการรังแกสัตว์ ที่อยู่ภายใน บริเวณแท่นบูชา ผู้บูชาควรอยู่ในกิริยาสำรวม ห้ามเกิดปากเสียง หรือทะเลาะวิวาท กับคนไหนบ้าง โดยเด็ดขาด

พระพิฆเนศ

อยากรู้ว่า รูป พระ พิฆเนศ ปาง เรียก ทรัพย์ เป็นอย่างไร

 

สำหรับพระคเณศปาง ทวิชา คณปติ หรือเป็นปางเรียกทรัพย์ ปางประจำคนเกิดวันพุธ เหมาะกับการบูชา สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจ ผู้ที่กำลังทำกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน หรือมอบเป็นของขวัญ ให้แก่กัลยาณมิตร ที่กำลังจะเริ่มต้นกิจการใหม่ ลักษณะผิวกายของท่าน เป็นสีเขียว ในบางตำราก็บอกว่า เป็นสีขาว แต่จะมี 4 เศียรและ 4 กร ในพระหัตถ์แต่ละข้าง จะถือลูกประคำ ไม้พลอง คัมภีร์ และกาน้ำ มีความเชื่อว่าปางนี้ เป็นปางกึ่งบุรุษ

 

กึ่งสตรี บ้านก็เชื่อว่า เป็นปางอวตาร ที่เกี่ยวข้องกับ พระแม่ลักษมี ซึ่งถือว่าเป็นมหาเทวีผู้มั่งคั่ง ที่จะคอยประทาน ทรัพย์สินโชคลาภ ให้แก่ผู้บูชา คาถาบูชาพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภ

 

นอกจากปางทวิชา คณปติ ก็ยังมีปางพระสิทธิ คณปติ ที่มีผิวกายเป็น สีทองคำ ภายในพระหัตถ์ถือ อ้อย มะม่วง ขวาน ง่วงของท่านชูขนม ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ด้านโภคทรัพย์ และอีกปางที่ไม่กล่าวถึง ไม่ได้เลยก็คือ ปางำระตรีมุข คณปติ ที่จะมี 3 เศียร และ 6 กร พระกร 2 ข้างจะประทานพรและ ประทานอภัย พฤหัสบดีอื่น ๆ ถืออาวุธวิเศษ เชื่อว่านอกจาก จะประทานทรัพย์ ประธานโชคแล้ว ยังประทานอำนาจ แก่ผู้บูชาด้วย

 

อย่างที่ทราบกันดีว่า พระพิฆเนศ ห้วยขวาง ถือเป็น เทพแห่งปราชญ์ เป็นผู้ที่มีวิชา ความรู้รอบด้าน สำหรับใครที่ต้องการ สอบบรรจุหรือสอบเข้าเรียน ในคณะที่ตนเองปรารถนา หากได้กราบไหว้บูชา พระศเณศ จะช่วยให้สามารถจดจำสิ่งที่เคยอ่านมา หรือถ้ากราบไหว้ ก่อนเข้าศึกษา จะทำให้เรียนหนังสือ แตกฉาน ในวิชาความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างดี