พระวิษณุ มหาเทพผู้รักษา พระวิษณุ พระศิวะ เสริมอำนาจ ศัตรูแพ้ภัย

พระวิษณุ หนึ่งในมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่คนไทย รู้จักกันดี ก็ต้องยกให้พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ ซึ่งใน 3 มหาเทพ จะประกอบไปด้วย พระวิษณุ ภาษาอังกฤษ  (Vishnu) พระพรหมคือผู้สร้าง พระศิวะคือผู้ทำลาย และ พระชคันนาถ พระนารายณ์คือผู้รักษา เมื่อเกิดเหตุการณ์โกลาหลในโลกมนุษย์

 

พระนารายณ์จะแบ่งภาค ลงมาอวตารเพื่อปราบยุคเข็ญ จากความเชื่อของชาวฮินดู แผ่ขยายมาในไทย และปรากฏในแบบเรียน วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์หรือ รามาวตาร ชาวไทยจึงมีความเชื่อว่า การบูชาพระนารายณ์ จะช่วยเสริมอำนาจบารมี ศัตรูที่คิดร้าย จะแพ้ภัยตนเอง ศาสนาพราหมณ์  นับถือพระวิษณุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พระวิษณุ

ประวิตความเป็นมาของ พระวิษณุ

พระนารายณ์ มี 4 กร ประทับอยู่บน บัลลังก์อนันตนาคราช และเป็นผู้ที่จะคอย ปกปักรักษามนุษย์ ทั้ง 4 กรของท่านในพระหัตถ์ถือ ดอกบัว กระบอง จักร และสังข์ ตามตำนานของอินเดีย กับคติพราหมณ์ของไทย ได้กล่าวถึงร่างอวตารของ พระนารายณ์ ที่ตรงกัน 7 ปาง ตามคติพราหมณ์ไทยนั้น กล่าวเอาไว้ว่า ดูซีรี่ย์

 

1 ปางอวตารเป็นปลาเพื่อช่วยมนุษย์ในช่วงที่เกิด น้ำท่วมโลกครั้งใหญ่

 

2 ปางอวตารเป็นเต่า เพื่อใช้กระดองประคองภูเขา กวนเกษียรสมุทร

 

3 ปางอวตารเป็นหมู ช่วยขวิดโลกที่จมน้ำให้ลอยขึ้นมา

 

4 ปางปางนรสิงห์ เพื่อปราบยักษ์ที่มารุกรานโลก

 

5 ปางอวตารเป็นคนแคระหรือคนค่อม เพื่อคัดเลือกกษัตริย์ที่ดี มาปกครองเมือง

 

6 ปางเป็นรามสูร เพื่อปกป้องเมืองจากกษัตริย์ที่ไม่ดี

 

7 ปางอวตารเป็นพระรามเพื่อมาปราบยักษ์ทศกัณฐ์

 

8 ปางอวตารเป็นพระกฤษณะเพื่อปรับคนชั่ว

 

9 ปางอวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อเผยแผ่ศาสนา

 

10 ปางอวตารเป็นพระกัลกี ที่จะมาช่วยสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมา

 

พระนารายณ์มีพระมหาเทวีก็คือ พระแม่ลักษมี เทวีผู้ประธานโชคลาภ และพรด้านความมั่งคั่ง ซึ่งพระนารายณ์ พระชคันนาถ  นี้ มีพญาครุฑเป็นพาหนะ และยังมีความเชื่อว่า พระพรหมซึ่งเป็นหนึ่ง ในตรีมูรติก็ถือกำเนิด จากพระนารายณ์ เพราะที่พระนาภี หรือสะดือได้เกิดมี สายดอกบัวหลวงผุดขึ้นมา เมื่อดอกบัวแย้มบาน ก็ปรากฏว่าในนั้น มีพระพรหม นับถือพระวิษณุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สิ่งที่พระนารายณ์ ไม่เหมือนมหาเทพองค์อื่น ก็คือ

 

ผิวกายของท่าน จะมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นอยู่ในช่วงที่โลกมนุษย์ เต็มไปด้วยคุณธรรม วรกายของท่าน ก็จะมีสีขาวผุดผ่อง เมื่อเข้ามาสู่ยุคที่คุณธรรม เหลือเพียง 3 ใน 4 ผิวกายของท่าน ก็จะเปลี่ยนกลายมา เป็นสีแดง เมื่อเข้าสู่ยุคที่คุณธรรม เหลือเพียงแค่ครึ่งเดียว ในโลกมนุษย์ผิวกายของท่าน ก็จะกลายเป็นสีเหลือง ว่ากันว่ายุคนี้ ถือเป็นยุคกลียุค ซึ่งคุณธรรมของมนุษย์ เหลือเพียงน้อยนิดวรกายของท่าน ก็จะกลายมาเป็นสีดำ

รูปพระวิษณุ พระวิษณุ บูชา อย่างไร

พระวิษณุ บูชา ชาวฮินดูโบราณ มักจะบวงสรวงท่าน เพื่อให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็น รวมถึงยามที่ต้องการ ล้างสิ่งอัปมงคลที่เกิดขึ้น กับชีวิตก็จะทำพิธีการบวงสรวงท่าน เพื่อแก้เคล็ดเพราะยามใดก็ตาม ที่เกิดอาถรรพ์อัปมงคล ขึ้นในโลกมนุษย์ พระนารายณ์ จะปรากฏกาย เพื่อมาขจัดภัยเหล่านั้น และสร้างสิริมงคลขึ้นใหม่ หลายคนจึงจัดพิธีบูชาท่าน หลังจากที่เกิดเหตุ อัปมงคลไม่เกิน 10 วัน สิ่งที่ต้องเตรียม ในการบูชาพระนารายณ์ ประกอบไปด้วย เครื่องสังเวยและ เครื่องสักการะดังนี้

 

ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม กำยาน รูปพระวิษณุ

ดอกดาวเรือง ดอกบัว

กล้วย ขนมหวานชื่อเป็นมงคล นมสด เนยกี น้ำผึ้ง

ผ้าแพร อาจจะใช้เป็นผ้าไทยหรือ ผ้าผืนเล็กประมาณ 3 ผืน

วิธีการบูชาท่านคือ ให้สวดบูชาด้วยคาถา

“โอมนะโม นารายะณา ยะนะมะฮา”

 

แต่ทั้งนี้ก็ให้ตรวจสอบด้วยว่า พระนารายณ์ที่คุณกำลัง จะทำพิธีสักการะบูชานั้น เป็นพระนารายณ์ปางใด หรือเพื่อต้องการขอพรเรื่องใด พระชคันนาถ เป็นพิเศษเพราะคาถาไหว้ ก็จะแยกย่อยลงไปอีก เช่น

 

-พระนารายณ์ทรงครุฑ

 

เอกะจักขุ นาฬิเกฬา สุริยะประภา
ราหูคาหา สัตตะรัตนสัมปันโณ มณีโชติ
ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชคาะตะ
สะมิทธา อะหังวันทามิ เมสะทา
-บูชาพระนารายณ์เพื่อให้สมปรารถนา
โอม นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม
ทุติยัมปิ นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม
ตะติยัมปิ นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม ฯ

 

-บูชาพระนารายณ์เปิดโลก

 

โอม นะโม นารายณะ ฮะเรฮะราม กฤษณะ อิทธิฤทธะ
นะมะอะอุ อิสวาสุ สุสวาอิ จิตติ จิตตะ สะปะอิปิ อิทธิฤทโธ
วิโสธายิ อิติอิตัง อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ

 

พระวิษณุ

พระวิษณุ คือ พระนารายณ์? พระ นารายณ์ เทพ พระ ก ฤ ษ ณะ คือ ใคร ทำไมคนไทยศรัทธาและเคารพ?

ไม่ได้มีเพียงพระพรหมเท่านั้น ที่ปรากฏอยู่ใน ความเชื่อทางพุทธศาสนา แต่พระนารายณ์ พระชคันนาถ ก็ยังมีปรากฏด้วยเช่นกัน โดยเชื่อว่าจะมาในร่างอวตาร ซึ่งเรื่องอวตารของท่านมีถึง 10 ปางด้วยกัน และปางที่ 9 อวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้า นี่จึงทำให้ความเชื่อของ พุทธศาสนาถูกหลอมรวมกับ ความเชื่อของฮินดู ชาวไทยพุทธหลายคน ที่ศรัทธาในองค์มหาเทพ และศรัทธาในพุทธศาสนา จึงยึดเอาพระนารายณ์ เป็นเทพสูงสุด ที่ตน

 

เคารพศรัทธา  อีกทั้งการที่มหาเทพองค์นี้ ปรากฏชื่อในวรรณคดี รามเกียรติ์ ซึ่งเป็นแบบเรียน ที่คนไทยต้องศึกษา ไม่ว่าจะเป็นช่วงประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา จึงทำให้คนไทย อาจจะรู้จักและคุ้นเคยกับ มหาเทพองค์นี้ มากกว่าเทพองค์อื่น จะว่าไปแล้วพระนารายณ์  เป็นเทพที่คลุกคลีกับมนุษย์ มากกว่าองค์ใด โดยเฉพาะด้านการปกครอง ในบ้านเรา ที่แม้แต่พระนามของ พระมหากษัตริย์ ก็ยังต้องสื่อถึงพระนารายณ์ ไม่ว่าจะเป็นองค์

 

พระนารายณ์มหาราช ราชวงศ์จักรี อย่างที่รู้กันว่า จักรก็ถือเป็นอาวุธสำคัญ ที่พระนารายณ์ใช้ และคำว่าจักรีหมายถึง ผู้ถือจักรนั่นเอง ซึ่งคำนี้เป็นสมัญญานาม ของพระนารายณ์อีกด้วย และในปางที่ 10 ที่กล่าวไว้ ในศาสนาฮินดูจะเกิดขึ้น หลังสิ้นสุดกลียุค กล่าวว่าพระนารายณ์ จะประทับบนหลังม้าขาว พร้อมพระแสงดาบที่วาววับ ดั่งดาวหางลงมา เพื่อปรับความชั่วร้าย และสร้างโลกใหม่

ทำไมนิตินักศึกษาบูชา รูป พระ วิษณุ ช่าง ไฟฟ้า นับถือพระวิษณุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เทพในความเชื่อของชาวฮินดู จะมีองค์ที่ชื่อคล้ายกันก็คือ พระวิษณุกับพระวิษณุกรรม โดยเทพทั้งสององค์นี้ มีความต่างบริบท กันอย่างชัดเจน โดย พระชคันนาถ พระนารายณ์ ที่เราเคารพบูชากันนี้ เป็นหนึ่งในมหาเทพ หรือเป็นเทพสูงสุด ของชาวฮินดู เป็นผู้ที่อวตารลงมา เป็นพระรามในครั้ง ที่ปราบทศกัณฐ์ ส่วนอีกองค์คือ พระ วิษณุกรรมผู้ได้รับสมญานามว่า เป็นเทพแห่งการช่าง เพราะมีความเชื่อว่า ท่านคือผู้ที่นำความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับ

 

งานช่าง มาสอนมวลมนุษย์ และวิวัฒนาการมาเป็น สิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์ ที่ทันสมัยในปัจจุบัน ท่านจึงถือได้ว่า เป็นครูของช่างทั้งปวง นับถือพระวิษณุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เหล่าผู้ที่เรียนเกี่ยวกับการช่าง การก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า จะเคารพบูชายกย่องท่าน ถึงขั้นมีงานบวงสรวง เพื่อแสดงถึงความเคารพในทุกปี เทพแห่งวิศวกรรม จะมีรูปจำลองตามสถาบันช่างทุกแห่ง มีทั้งค่าประทับนั่งห้อยพระบาท และท่ายืน โดยในพระหัตถ์ของท่าน จะถือจอบสำหรับขุดไม้ ถือดิ่ง ถือไม้ฉากหรือไม้เมตร