ท้าวอัมรินทราธิราช หรือที่เรามักเรียกติดปากกันว่า “พระอินทร์”

พระอินทร์

ปัจจุบันด้วยสภาวะปัญหาต่างๆรอบด้าน ทำให้การดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยความยากลำบาก หากมีสักทางที่สามารถปลดปล่อยและส่งเสริมกำลังใจได้ก็คงดี การมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจจึงเป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันมองหาและต้องการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบกายจึงเป็นทางเลือกเพื่อหาทางรอดไปโดยปริยาย

การมองเห็นศาลศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยควันธูป พวงมาลัยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป สำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาติดขัดในชีวิตหาทางออกไม่ได้ ถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยไม่เป็นธรรม หรือกำลังจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในชีวิต ต้องการให้ราบรื่นไม่ติดขัด ควรหาโอกาสสักการะท่านท้าวอัมรินทราธิราช

ทรงเป็นเทวาธิบดีที่ปกครองเทวดาชั้นดาวดึงส์ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาจากความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงได้รับการยกย่องและมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลทุกข์สุขของมวลมนุษย์

เคล็ดลับการสักการะพระอินทร์

จัดเครื่องสักการะที่เตรียมไว้ในถาดถวาย

จุดธูป 9 ดอก

สวดพระคาถาบูชา กล่าวนะโม 3 จบ ตามด้วย “โอม สักกะเทวะตา วันทานัง สุขิตา ชีวิตา มหาลาโภ ทุติยัมปิ สักกะเทวะตา วันทานัง สุขิตา ชีวิตา มหาลาโภ ตะติยัมปิ สักกะเทวะตา วันทานัง สุขิตา ชีวิตา มหาลาโภ”

แล้วอธิษฐานบอกกล่าวท่านตามปัญหาที่ติดขัด (ขอบารมีอันยิ่งใหญ่แห่งพระอินทราธิราชผู้ประเสริฐ ณ บัดนี้ ข้าพเจ้า…….(บอกชื่อนามสกุลที่อยู่)….ได้มากราบสักการะพึ่งบารมีแห่งพระองค์ ได้ทรงโปรดรับเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้และทรงโปรดพิจารณาประทานพรแก่ข้าพเจ้าดังนี้…..(กล่าวคำขอพร)…..อิทัง สัจจะวานัง อธิษฐานิ พุทธัง อธิษฐานิ ธัมมัง อธิษฐานิ สังฆัง อธิษฐานิ ขอคำอธิษฐานขอข้าพเจ้าเป็นจริงทุกประการเทอญ)

แอบกระซิบ…ตามเคล็ดลับแห่งวิถีเทวะบำบัด ควรเลือกสักการะวันที่เป็นวันเกิดของตนเองหรือวันพฤหัสบดี และอย่าถวายเครื่องดื่มมึนเมาและหมากพลู

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ อ่านเพิ่มเติม : สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ผู้สนับสนุนคลิ๊ก

อ้างอิงจาก : trueid