วัดกองกาน ที่เที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปคู่เมือง แม่แจ่ม

วัดกองกาน วัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปี

ไปชมนาขั้นบันไดสวยๆ ที่ บ้านกองกาน ที่เที่ยวเชียงใหม่ แล้ว อย่าลืมไปไหว้ พระเจ้าตนหลวง ที่ วัดกองกาน วัดคู่บ้านคู่เมือง แม่แจ่ม ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และยังเป็นศูนย์รวมแรงศรัทธาของชาวแม่แจ่ม ที่มักเป็นสถานที่จัดงานประเพณีประจำปีอีกด้วย

วัดกองกาน วัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีใน ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เดิมมีชื่อว่า “วัดศรีเมืองมา” สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1974 โดยเจ้าผู้ครองนครหลายเมือง ได้แก่ เชียงใหม่ แพร่ และเชียงแสน รวมถึงมีการสร้าง พระเจ้าตนหลวง ที่ต่อมากลายเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอแม่แจ่ม และมีการลงรักปิดทองให้มีความงดงามมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2530 วัดกองกานก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมานั่นเอง

ส่วนชื่อของ วัดกองกาน นั้นมาจากคำว่า “ก๋องคาน” แปลว่า กองไม้คาน ที่เหล่าผู้มีจิตศรัทธามาทำบุญ และกราบไหว้พระเจ้าตนหลวงเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดเป็น วันทำบุญพระเจ้าตนหลวง เป็นประเพณีที่มักจะจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เหนือ (เดือน 8 เป็ง) ของทุกปี

วัดกองกานนั้นประกอบไปด้วย อุโบสถ ศาลาบาตร และ วิหารพระเจ้าตนหลวง ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังตามรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาดั้งเดิม หน้าบันและปั้นลมเป็นลายแกะสลักไม้รูปมกรคายนาค ผู้คนส่วนใหญ่มักจะนิยมไปกราบไหว้ พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 10 ศอก 9 นิ้ว ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือมาตั้งแต่สมัยโบราณ นอกจากประเพณีทำบุญพระเจ้าตนหลวงแล้ว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีก็จะมีการสรงน้ำองค์พระกันด้วย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ อ่านเพิ่มเติม : สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ผู้สนับสนุนคลิ๊ก

อ้างอิงจาก : trueid