วัดมีโบสถ์ทรงสำเภาตั้งอยู่อย่างสวยงาม ใครกำลังหาวัดสวยๆ

วัดยานนาวา

ไปทัวร์ไหว้พระ รับความสิริมงคล ปักหมุดมาเที่ยวไหว้พระกันที่ วัดยานนาวา กันเลยค่า วัดยานนาวา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บนถนนเจริญกรุง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว เมื่อก่อนนั้นมีชื่อว่า วัดคอกควาย ในสมัยกรุงธนบุรีได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง โดยไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือ สำเภายานนาวา ที่โดดเด่นมาแต่ไกลเลยค่ะ นอกจากนั้นก็มีพระเจดีย์องค์ใหญ่และเจดีย์องค์เล็กๆ อยู่ในลำสำเภารวมอีกด้วย

ซึ่งในสมัยกรุงธนบุรีนั้น ก็มีการเรียกชื่อใหม่ว่า “วัดคอกกระบือ” ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 1 ก็มีการสร้างพระอุโบสถใหม่ มาจนถึงรัชกาลที่ 3 มีการปฏิสังขรณ์และ สร้างเรือสำเภาพระเจดีย์ แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วๆ ไป เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบเรือสำเภาที่กำลังจะหมดไปจากเมืองไทยให้คงอยู่ไว้นั่นเอง เลยเปลี่ยนชื่อจากวัดคอกกระบือเป็น “วัดยานนาวา”

นอกจากนั้นยังมีภาพจิตรกรรมกระทงใหญ่ ที่ถอดแบบมาจากพระราชพิธีลอยพระประทีปและโถยาคูด้วย เหมือนแบบอย่างที่ทำเลี้ยงพระ ในพระราชพิธีสารทในสมัยรัชกาลที่ 3 เลยค่ะ โดย สำเภายานนาวา นั้น จะมีความยาววัดจากหงอนข้างบนจนถึงห้องท้ายเรือสำเภา (ห้องบาลี) ยาวประมาณ 21 วาค่ะ

โดยที่ ห้องบาหลี นั้น จะมีรูปหล่อของพระเวสสันดรกับพระกัญหาชาลีประดิษฐานอยู่ ซึ่งตรงกับเนื้อเรื่องใน มหาชาติคำหลวง ตอนที่พระเวสสันดรโน้มน้าวใจพระโอรสธิดาให้อุทิศตนร่วมกับพระบิดา สร้างมหากุศล ที่เหมือนกับเรือสำเภาใหญ่ พามนุษยชาติข้ามโอฆสงสารไปสู่พระนิพพานนั่นเองค่ะ

รวมถึงอีกไฮไลท์อย่าง พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว 3 ปาง ในองค์ ทั้ง ปางปัญญา ปางเมตตา และ ปางสันติ ที่แกะสลักจากหยกขาวทั้งองค์ และเป็นองค์แรกของโลกที่มี 3 ปางในองค์เดียวกัน โดยมีความสูง 5 เมตร น้ำหนักกว่า 16,500 กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลงานแกะสลักจากช่างกรมศิลปากรของจีนค่ะ เป็นอีกวัดของ กรุงเทพฯ ที่สวยและน่าไปเยือนไหว้พระมากๆ วันหยุดว่างๆ นี้ ก็แวะไปสักการะกันได้นะคะ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ อ่านเพิ่มเติม : สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ผู้สนับสนุนคลิ๊ก

อ้างอิงจาก : trueid