วัดราชนัดดารามวรวิหาร 9 ความน่าสนใจของ วัดที่สายเที่ยว สายถ่ายภาพต้องรู้

วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมร ไม่ได้มีดีเพียงแค่ ความเจริญความครบครัน ด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ที่นั่นยังเป็นอีกหนึ่งแหล่ง ที่มันทางวัฒนธรรม ของพุทธศาสนิกชน มีวัดเก่าแก่ ที่ทรงคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ให้เลือกเที่ยวชม และ ถ่ายภาพอย่างหลากหลาย และหนึ่ง

 

ในวัด ที่ได้รับความนิยม ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ต่างประเทศก็คือ วัดราชนัดดารามวรวิหาร ที่มีพร้อมทั้งความงาม และ บริเวณโดยรอบ เป็นสถานที่ขายของที่ระลึก โดยเฉพาะของที่เกี่ยวกับ ความเชื่อวัตถุมงคล ถ้าใครที่มีแพลน จะไปเที่ยว วัดราชนัดดา เส้นทาง แห่งนี้แล้วก็ ต้องมาทำความรู้จัก ความน่าสนใจ เบื้องต้นกันก่อน ดูซีรี่ย์

 

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

1.เป็นโลหะปราสาทที่เหลือ เพียงแห่งเดียวในโลก

สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้มาแวะเวียนที่วัด นี้นั่นก็เพราะว่า วัดราชนัดดารามวรวิหาร เป็นโลหะปราสาท ที่เหลือเพียงหนึ่งเดียวในโลก แต่ในความเป็นจริงแล้ว โลหะปราสาทแห่งที่หนึ่ง และ แห่งที่สอง เคยตั้งอยู่ประเทศอินเดีย และ ประเทศศรีลังกา ต่อมาภายหลัง

 

เกิดสงคราม โลหะปราสาททั้งสองแห่ง จึงถูกทำลายไปแล้ว จึงส่งผลให้วัดราชนัดดาฯ ซึ่งเป็นโลหะปราสาท แห่งที่ 3 เป็นโลหะปราสาท แห่งเดียวที่หลงเหลือ อยู่ในโลก

2.เห็นสวย ๆ แบบนี้แต่มี อายุมากกว่า 100 ปี

นั่นรวัดแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาล ที่สามพระบาท สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับ พ.ศ. 2386 ซึ่งรวมระยะเวลา แล้วก็มากถึง 179 ปี สาเหตุ

 

ของการสร้างนั้น เพื่อต้องการเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี ซึ่งเป็นหลาน หรือ พระราชณนัดดาของ รัชกาลที่ 3

 

ในขณะนั้น ต่อมาพระองค์ ได้ดำรงตำแหน่ง เป็นพระอคารมเหสี องค์แรกของรัชกาลที่ 4 ถือเป็นการสร้างวัดโปรเจ็คใหญ่ ในสมัยนั้นเลยก็ว่าได้

วัดราชนัดดารามวรวิหาร 3.กำแพงชั้นนอก มีลักษณะคล้ายกำแพงเมือง

กำแพงชั้นนอกของ วัดราชนัดดาฯ เป็นกำแพงที่มีการก่อสร้าง ให้มีความคล้ายถึงกับ กำแพงเมือง ล้อมรอบสถาปัตยกรรม ที่ทรงคุณค่า ส่งผลให้วัดแห่งนี้ ดูสวยงามเข้มขลัง เพราะลักษณะของกำแพง เมืองจะมีใบเสมา รูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นลักษณะใบเสมา ตามแบบของฝรั่ง บ่งบอกถึงความนิยม

 

และ การได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ บนใบเสมาจะประดับ ด้วยตรากงจักร บ่งบอกถึงการสร้าง ในสมัยราชวงศ์จักรี ทำให้วัดมีความสวยงาม แบบร่วมสมัย และ แสดงถึงความเป็นมา ของไทยได้อย่างดี Wat Arun

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

4.สถาปัตยกรรมภายใน เป็นแบบไทย ๆ

ความอลังการของวัดแห่งนี้ คือสถาปัตยกรรมภายใน เป็นแบบไทย ๆ ตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบ เสพงานศิลป์ได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นช่อฟ้า อาคารทรงไทย ก่ออิฐถือปูน จิตรกรรมต่าง ๆ ล้วนเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น ทุกอย่างล้วนออกแบบ และ สื่อถึงความเป็นไทย ได้อย่างดี นับเป็นวัดและ

 

โบราณสถาน อันเป็นมรดกตกทอด ทางวัฒนธรรมและ การเมืองการปกครองของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลายคนจึงนิยม ไปศึกษาเรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ เพราะมีการจัดนิทรรศการไว้ แต่ละชั้น เป็นนิทรรศการที่ทรงคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ไทย

5.ปราสาทสูง 7 ชั้น สามารถขึ้นไปชม วิวทิวทัศน์โดยรอบได้

สำหรับประสานโลหะแห่งนี้ จะมีทั้งสิ้น 7 ชั้น สามารถขึ้นไปแต่ละชั้นได้ โดยบันไดเวียนตรงกลาง มียอดประสาท รวมกันทั้งหมด 37 ยอด ถือเป็นโลหะปราสาท ที่อลังการไม่น้อย ซึ่งที่นี่เป็นโลหะปราสาท ที่ได้จำลองมาจากโลหะปราสาท ของประเทศศรีลังกา ทั้งแผนผังการสร้าง แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส

 

เพียงแต่มีการต่อเติม สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ให้เป็นศิลปกรรมแบบไทย ๆ ยอดประสาท จะเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ  และ ยังเป็นสถานที่สำหรับ ชมทัศนียภาพของ กรุงเทพรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้อย่างดี

วัดราชนัดดารามวรวิหาร 6.ปราสาท 37 ยอด หมายถึง โพธิปักขิยธรรม

หลายคนอาจจะยัง ไม่ทราบว่าแท้จริงแล้ว ยอดประสาททั้งสาม 17 ยอดนั้นมีที่มา เพราะเป็นตัวแทน ของโพธิปักขิยธรรม 37 ประการในพุทธศาสนา ซึ่งประกอบไปด้วย สติปัฏฐาน 4, สัมมัปปธาน 4, อิทธิบาท 4, อินทรีย์ 5, พละ 5, โพชฌงค์ 7 และมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเชื่อว่าเป็นธรรม ที่จะนำไปสู่

 

การตรัสรู้ แต่ละชั้นของประสาท จึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับ พุทธประวัติ และ เรื่องราวในประวัติศาสตร์ หรือที่เรียกว่า นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จัดแสดงไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียกได้ว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ โลหะปราสาทแห่งนี้ ล้วนเป็นกุศโลบาย ในทางธรรมทั้งสิ้น

7.มณฑปเดิมทีไม่ใช่สีทอง

มณฑปหรือที่หลายคนเรียกว่า วิหารพระ เดิมทีใน วัดราชนัดดารามวรวิหาร ภาษาอังกฤษนี้ ไม่ใช่สีทอง อย่างที่พวกเราเห็น เพียงแต่เป็นการ บูรณะใหม่ในปี 2555 เดิมทีโลหะปราสาท เป็นการโบกปูนแดง ทามณฑปสีขาว เมื่อมีการบูรณะ จึงได้เปลี่ยนเครื่องประดับ บนหลังคาทั้งหมด ให้เป็นโลหะ และ

 

ทองแดงรมดำ ซึ่งเป็นความสวยงามที่ตราตรึงใจ ใครหลายคน เพราะดูสวยงาม คลาสสิคไปอีกแบบ แต่ภายหลังได้บูรณะ และ เปลี่ยนเป็นปราสาทสีทอง โดยกรมศิลปากรนั่นเอง เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน ก็ต้องมีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สอดรับ กับ ความนิยมในแต่ละยุค แต่ยังคง concept เดิมเอาไว้ นั่นก็คือ ความงามอย่างทรงคุณค่า และ พยายามเปลี่ยนแปลง ร่องรอยอารยธรรมเหล่านั้น ให้น้อยที่สุด

8.มีร้านอาหารชั้นยอด อร่อยหลากสไตล์

เนื่องจาก วัดราชนัดดารามวรวิหาร เจ้าอาวาส ตั้งอยู่ที่แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ถือเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ ชั้นเยี่ยมของคน

 

เมืองกรุง บริเวณโดยรอบแวดล้อม ไปด้วยร้านอาหาร ให้เลือกทานที่หลากหลาย ทั้งเมนูไทย และ เมนูจีน นอกจากจะไปเที่ยวชม ความอลังการของ

 

โลหะปราสาทแล้ว ยังเป็นจุดหมายปลายทางของ นักกินตัวยงอีกด้วย เพราะที่นั่นมีร้านอาหาร ที่ขึ้นชื่อของกรุงเทพ ให้เลือกมากมาย หลากรสหลากสไตล์

9.เป็นแหล่งจำหน่าย วัตถุมงคลชั้นยอด

อีกหนึ่งความน่าสนใจของ วัดราชนัดดาฯ บริเวณโดยรอบของวัด มักจะเป็น ร้านขายส่งพระเครื่อง และวัตถุมงคล ทั้งวัตถุมงคลของไทย และ วัตถุมงคลตามความเชื่อ ของอินเดีย จีน เรียกแปลว่า มีความหลากหลายเหมือนกับ เป็นโรงงานผลิต สำหรับเครื่องรางของขลัง ที่นี่ยังไม่ผ่านการ

 

ปลุกเสก หลายคนที่ชื่นชอบ สายมูเตรูหรือ มีอาจารย์ที่เคารพนับถือ ก็จะซื้อหาวัตถุมงคล จากที่นี่แล้วนำไปปลุกเสก หรือ เบิกเนตรในภายหลังสำหรับ  สามารถเดินทาง โดยรถขนส่งสาธารณะ เข้าถึงแบบสะดวกสบาย วัดราชนัดดา รถเมล์ จะเดินชิล ทั้งวันก็ได้ เหมาะแก่การไปเที่ยว พักผ่อน

 

ในวันหยุด มีมุมถ่ายภาพ ให้เลือกหลากหลาย มีแหล่งไลฟ์สไตล์ ที่ตอบโจทย์ คนยุคใหม่ และ เอาใจผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี จะแวะไปตอนช่วงเช้า หรือ หลังเลิกงานก็ได้ เพราะวัดเปิดให้บริการ นักท่องเที่ยวจนถึง 20.00 น. นักท่องเที่ยวหลายคน จึงนิยมเดินเที่ยว ในช่วงกลางคืน เพราะนอกจากอากาศ จะไม่อบอ้าวแล้ว สั่งได้ชมความงาม ของโลหะปราสาท ที่สะท้อนกับแสงไฟอีกด้วย