ได้เวลาขึ้นเหนือไปเที่ยว แพร่ กันแล้วว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของภาคเหนือ

วัดหัวข่วง ที่เที่ยวแพร่

ก็ต้องมี วัดสวย นี่แหละค่ะ ที่เราจะต้องไปเยือนไม่วัดใดก็วัดหนึ่ง งั้นลองมาที่นี่เลย วัดหัวข่วง ซึ่งวัดชื่อนี้มีอยู่หลายแห่งมากในภาคเหนือ แต่วัดนี้เป็นวัดที่อยู่ในจั

งหวัดแพร่นั่นเอง ลองมารู้จักวัดนี้กัน

วัดหัวข่วง ตั้งอยู่ที่ ถนนคำแสน ภายใน หมู่บ้านหัวข่วง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 1387 จาก แม่เจ้าจันคำวงศ์ ซึ่งเป็นมารดาของ พญาพล ปฐม ผู้ครองนครแพร่ (พ่อขุนหลวงพล) เป็นเจ้าครองนครแพร่คนแรก หลังจากที่มีการโยกย้ายถิ่นฐานมาสร้างบ้านแปลงเมืองที่แพร่

ซึ่งในสมัยนั้นจะเรียกกันว่า เมืองพลนคร และมีการสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งคือ วัดหลวง โดยหลังจากนั้นแม่เจ้าจันคำวงศ์ก็ได้หาที่บริเวณที่เป็น ข่วง ซึ่งแปลว่า ลานกว้าง มาสร้าง วัดหัวข่วง เอาไว้อีกด้วย ซึ่งพื้นที่ที่เป็นข่วงนั้น จะใช้เป็นที่เรียนหนังสือ และลานละเล่นสำหรับเด็กๆ รวมทั้งเป็นลานกีฬาประจำเมืองด้วย

โดยเชื่อกันว่า วัดหัวข่วง นั้น น่าจะสร้างในสมัยเดียวกันกับพระธาตุช่อแฮ และวัดพระหลวงธาตุเนิ้ง เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1387 นี่เอง ภายในวัดก็จะมีปูชนียสถานที่สำคัญ ที่เป็นมรดกที่อยู่คู่วัดมาเป็นพันปีอีกด้วย นั่นก็คือ พระธาตุหัวข่วง ที่สร้างด้วยอิฐ มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้าง 13.50 เมตร สูง 25.60 เมตร ภายใต้ฐานเจดีย์มีสำเภาเงิน สำเภาทอง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้ด้วย

ตำนาน พระธาตุหัวข่วง

รวมถึงยังมีตำนานของพระธาตุเจดีย์นี้ด้วยว่า สมัยก่อนนั้นชาวบ้านมักจะพบปรากฏ คือมีดวงแก้วออกมาจากยอดพระธาตุเจดีย์ และส่องแสงสว่างขึ้นมา โดยมีขนาดเป็นรูปทรงกลมเ มีสีสุกใสสีส้มแกมสีเขียวมรกตเหมือนสีของพระจันทร์นั่นเอง ซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นในช่วงเวลาใกล้วันสำคัญของพระพุทธศาสนาค่ะ

และที่นี่เองก็ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้งด้วยกัน โดยมีการบูรณะพระวิหาร ให้มีการตกแต่งฐานพระประธานประดับด้วยมุก ประตูด้านหน้าแกะสลักเป็นภาพพุทธประวัติ มีฉัตรเก้าชั้นด้วยเงินจากเมืองตะโก้ง หงสาวดีไว้ในพระวิหาร และยังมีการบูรณะพระธาตุเจดีย์และพระอุโบสถของ วัดหัวข่วง ด้วยเช่นกัน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ อ่านเพิ่มเติม : สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ผู้สนับสนุนคลิ๊ก

อ้างอิงจาก : trueid