วิญญาณขันธ์5 คืออะไร วิญญาณขันธ์หมายถึง เกิดในชีวิตประจำวันหรือไม่

วิญญาณขันธ์5 เมื่อเอ่ยคำว่าวิญญาณขึ้นมา สิ่งที่หลายคนคิดก็คงจะเป็นวิญญาณที่ล่องลอยไปมา หรือดวงจิตของผู้ที่ตายไปแล้ว วิญญาณดังกล่าว ไม่สามารถเน่าเปื่อยได้ จับต้องไม่ได้ ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ และในขณะเดียวกันก็เป็นอมตะไม่มีทางที่จะตายได้อีก ในบางศาสนาหรือบางลัทธิเชื่อว่ามีเพียงมนุษย์เท่านั้นจึงจะมีวิญญาณได้ กองวิญญาณ5 ในบางศาสนาก็เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วน

 

มีวิญญาณด้วยกันทั้งสิ้น แต่รู้หรือไม่ว่าวิญญาณในทางพุทธศาสนานั้นมีความหมายคล้ายคลึงกับวิญญาณที่หลายคนคิด เป็นเสมือนดวงจิต เป็นสิ่งที่รับรู้แต่สามารถเกิดและดับได้ ซึ่งเรื่องนี้ถูกบรรจุไว้ในขันธ์ 5 อันประกอบไปด้วย รูป เวทนาสัญญา สังขาร และวิญญาณและ เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน ในบทความนี้จึ งจะเรียกว่า วิญญาณขันธ์5

วิญญาณขันธ์5

ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ วิญญาณขันธ์หมายถึง

วิญญาณขันธ์5 หากจะแปลแบบอรรถะ ในทางพระพุทธศาสนา จะมีความหมายว่า ที่ตั้งแห่งการรับรู้หรือ ที่ตั้งแห่งความรู้สึก วิญญาณขันธ์นั้น จะเป็นหน่วยย่อย กองวิญญาณ5 อันเปรียบเสมือนราก ของต้นไม้มีอายตนะ เป็นปลายรากที่ชอนไช ดูดหาอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งเร้าภายนอก หันได้แก่รูปเสียง

 

กลิ่นรส ผิวสัมผัสความรู้สึกนึกคิด หรือการประเมินผล สิ่งภายนอกและ นำเข้าสู่ร่างกายผ่าน หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเปรียบเสมือน รากฝอยของต้นไม้ ดังนั้นวิญญาณในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงภูตผีปีศาจ หรือจิตของมนุษย์ การพิจารณาถึงวิญญาณขันธ์ จะทำให้รู้เท่ารู้ทันรู้กัน รู้แก้มีภูมิคุ้มกัน

 

ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถแก้ปัญหาที่ผ่านพบ และป้องกันปัญหา ที่จะเกิดขึ้นได้ อย่างมีความสุข รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ

วิญญาณขันธ์5 วิญญาณในขันธ์ 5 หมายถึงอะไร 

สำหรับ วิญญาณขันธ์5 นั้น ก็คือการรับรู้ที่เกิดขึ้น กับตัวบุคคล กองวิญญาณ5  ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ ผ่านการมองเห็น การรับรู้ผ่านการได้ยิน การรับรู้ผ่าน การได้กลิ่น การรับรู้ผ่านการลิ้มรส การรับรู้ทางด้านร่างกาย รวมถึงการรับรู้ทางด้านจิตใจ จึงอาจกล่าวได้ว่า วิญญาณนี้ ถือเป็นนามธรรม เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้สึกนึกคิดเป็น เรื่องเกี่ยวกับจิตใจ ในด้านการรับรู้ ของวิญญาณนั้น เป็นสิ่งที่ถูกส่งต่อ มาจากรูปอีกทอดหนึ่ง ดูบอล 

วิญญาณขันธ์5 ตัวอย่างขันธ์ 5 ใน ชีวิต ประจำ วัน

ถ้ายกตัวอย่าง สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ในชีวิตประจำวัน และสัมพันธ์กับขันธ์ทั้ง 5  เราจะขอพูดถึง ช่วงวัยในการทำงาน เพศสภาพ รูปร่างหน้าตา ของคนที่แต่งเติม หรือมีอยู่แล้วก็คือ รูปขันธ์ กองวิญญาณ5  หลังจากที่ได้แต่งตัวสวย ๆ มีตำแหน่ง หน้าที่การงานที่ดี ก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกพอใจ หรือบางที อาจจะรู้สึกขุ่นเคืองใจ กับเพื่อนที่ทำงานบ้าง นี่เรียกว่าเวทนาขันธ์ วิญญาณขันธ์5 เมื่อเข้ามาสู่ระบบ การทำงาน คุณได้รับมอบหมาย

 

จากเจ้านายให้ทำงานบางชิ้น ในช่วงเวลาหนึ่ง คุณเผอเลอจนหลงลืมไป แต่เมื่อใกล้จะถึงเส้นตาย ในวันส่งงาน คุณกลับระลึกถึงมันได้ อาจจะระลึกถึง ได้ด้วยตนเองหรือ มีสิ่งสะกิดใจ นี่เรียกว่า สัญญาขันธ์ ในช่วงเวลาของการพักเที่ยง คุณได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ชวนกันไปกินข้าว พูดคุยแลกเปลี่ยน เรื่องราวต่าง ๆ ในที่ทำงาน นี่เรียกว่าสังขารขันธ์ และสุดท้ายการรับรู้ ผ่านทวารทั้ง 6 มองเห็นอาหารที่น่ากิน ได้ยินสิ่งที่เพื่อนพูด ลิ้มรสอาหาร

 

ที่ตนเองชอบ ได้กลิ่นหอมอ่อน ๆ จากน้ำหอม ราคาแพงของเพื่อน รู้สึกร้อนเมื่อไม่ได้เปิดแอร์ และรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ เท่าไหร่ ที่ถูกยืมเงินจ่ายค่าข้าว นี่เรียกว่า วิญญาณขันธ์ เวทนาขันธ์ หมายถึง

 

จะว่าไปแล้ว ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันของเรา ก็ล้วนแล้วแต่เป็น ขันธ์5 ทั้งสิ้น เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นเรื่อง พื้นฐานที่มนุษย์ทุกคน ต้องเรียนรู้ เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กองวิญญาณ5 ความทุกข์หรือ ความสุขทุกอย่าง ก็ต้องเกิดอยู่บนขันธ์ 5 ทั้งสิ้น หากใครก็ตาม ที่สามารถ ศึกษาขันธ์ 5 และเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว จะทำให้เราสามารถ หาทางดับความทุกข์ได้ง่าย

 

ถ้าพูดถึงภาษาชาวบ้าน ขันธ์5 ก็คือร่างกายของเรา ยามที่ร่างกายเราหิว หรือรู้สึกหนาว มันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ หรือรู้สึกเหน็ดเหนื่อย เมื่อเจอของรัก เราก็รู้สึกชอบใจ เมื่อวันหนึ่งรูปกายของเรา ต้องแก่ชราเราก็ต้องรู้สึก ทุกข์ใจเป็นธรรมดา แต่ทุกคนก็ล้วนมีขันธ์ 5 เป็นแดนเกิด หากใครก็ตาม

 

ที่รู้สึกว่า เกิดมาแล้วไม่พอใจ กับรูปร่างหน้าตาของตนเอง ทุกครั้งเมื่อเห็นตัวเอง ในกระจกก็จะรู้สึก ไม่มั่นใจทางออกมีอยู่ 2 ทางก็คือ คุณต้องทำใจ ยอมรับมันให้ได้ กองวิญญาณ5 เพราะนี่คือรูปที่เกิดจากตัวคุณเอง และอีกหนึ่งวิธีก็คือ สร้างความมั่นใจ ให้กับตัวเองด้วยการ ทำศัลยกรรมรูปใหม่ ให้มีความงดงาม

วิญญาณขันธ์5

วิญญาณขันธ์5 ขันธ์ 5 แบบละเอียด รูป ขันธ์ 5 ขันธ์ 5 ได้แก่ อะไรบ้าง

ขั้น5มีอะไรบ้าง ขันธ์ 5 ในคำว่าขันธะนี้ กองวิญญาณ5 หมายถึงกอง ที่ประกอบไปด้วย รูปประธรรม และนามธรรม สิ่งเหล่านี้ประกอบขึ้น เป็นร่างกายของมนุษย์ ว่ากันว่าองค์ประกอบทั้ง 5 อย่างนี้ คือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นเป็นชีวิต นั่นหมายความว่า มนุษย์ทุกคนจะประกอบ ไปด้วยขันธ์ 5 โดยอธิบายง่ายๆดังนี้

 

รูปขันธ์ คือรูปร่างหน้าตา สิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวตน หรือเป็นร่างกายของเรา ในปัจจุบันนี้ เราสามารถศัลยกรรม ให้สวยหล่อ แค่ไหนก็ได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม รูปขันก็เป็นเพียงแค่ ร่างกายที่สามารถ แตกสลายได้

 

เวทนาขันธ์ คือฟิลลิ่งที่เกิด จากการสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกมีความสุข รู้สึกสบายใจ รู้สึกทุกข์รู้สึกลำบาก ไม่ค่อยชอบใจ สัญญาขันธ์ เป็นสิ่งที่ทำให้ระลึกได้ การประเมินผลข้อมูล สิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดมาจาก การสั่งสมตั้งแต่ในอดีต หากเปรียบเทียบก็คือ ในขณะที่คุณทำข้อสอบ คุณนึกถึงข้อมูลบางอย่าง ขึ้นมาได้แบบนี้เรียกว่า สัญญาขันธ์

 

สังขารขันธ์ ก็คือการกระทำ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อน กองวิญญาณ5 การกินข้าว การจินตนาการถึงสิ่งที่ตนเอง อยากได้อยากมี วิญญาณขันธ์  ก็คือระบบประสาท ทั้งหมดทั้งมวล ที่คุณรับรู้ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์ กับองค์ประกอบต่าง ๆ ในขันธ์ทั้ง 4 ก่อนหน้านี้

 

ด้วยเชื่อว่าเรื่องของขันธ์ 5 เป็นสิ่งพื้นฐาน ที่จะเกี่ยวโยงไปถึง กองวิญญาณ5 เรื่องอื่น ดังนั้นเมื่อคุณเข้าใจ ในเรื่องนี้แล้ว ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ สิ่งที่ต้องเรียนรู้ ต่อไปก็คือ เรื่องอริยสัจ 4 หรือความจริง อันประเสริฐ 4 ประการเป็นแนวทาง ที่จะทำให้คุณ

 

พ้นทุกข์ บางครั้งความทุกข์ อาจไม่ได้หมายถึง โลกหลังความตายเสมอไป แต่มันหมายถึง สิ่งที่คุณกำลังประสบ อยู่ในตอนนี้ ถ้าเกิดขันธ์ 5 ของคุณนั้น ทำให้คุณรู้สึก ไม่มีความสุข ทางต่อไป ที่จะทำให้คุณ รู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้าง ก็คือการปฏิบัติตาม

แนวทางอริยสัจ 4 นั่นเอง

 

ทุกข์ – คุณรู้สึกไม่กล้าที่จะมีแฟน ไม่กล้าที่จะออกไปพบปะใคร ไม่กล้าที่จะเผชิญกับสิ่งใหม่

 

สมุทัย – ต้นเหตุมาจากคุณรู้สึกว่า รูปร่างหน้าตาของตนเอง ยังไม่งดงามสมบูรณ์มากพอ อยากดูดีเหมือนคนอื่น อยากสวยทุกมุมมอง

 

นิโรธ – ตอนนี้คุณรู้แล้วว่า ทางออกที่รวดเร็วที่สุด ก็คือการทำศัลยกรรม

 

มรรค – คุณเข้ารับการผ่าตัด ทำศัลยกรรม เพื่อให้ใบหน้าออกมา งดงามตามที่หวังไว้

 

เห็นหรือไม่ว่าการดับทุกข์ ไม่ใช่โลกหลังความตาย กองวิญญาณ5 มันอาจเป็นสิ่งที่คุณ กำลังเผชิญอยู่ ตอนนี้ก็ได้ เพราะความทุกข์ และสิ่งที่จะดับทุกข์ ของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน บางคนอาจรู้สึกว่า การได้มีครอบครัวที่ดี อาจจะเป็นสวรรค์ สำหรับเขาแล้ว หรือบางคนอาจจะรู้สึกว่า การได้ทำงาน

 

ที่ชอบอาจจะเป็นสวรรค์ สำหรับเขาแล้ว ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แล้วคุณล่ะสวรรค์ ของคุณคืออะไร? สัญญาขันธ์ หมายถึง