สรงน้ำพระในวันสงกรานต์แบบไหนที่ถูกต้อง พร้อมคาถาขอพร

 

 

หมอช้างทศพร ศรีตุลา ได้ออกมาแนะนำวิธีการสรงน้ำพระในบ้านเสริมสิริมงคลในช่วงสงกรานต์นี้ เชื่อว่าหากสรงน้ำพระและขอพรได้อย่างถูกต้องก็จะทำให้ชีวิตของคุณและคนในครอบครัวมีแต่ความชุ่มเย็นตลอดปี

 

1.นำพระพุทธรูปประจำบ้านมาวางไว้บนถาดรอง

 

2.เช็ดทำความสะอาดพระพุทธรูปด้วยผ้าสะอาด

 

3.เตรียมขันใบใหญ่สำหรับใส่น้ำและขันใบเล็กสำหรับถุงน้ำ ควรมีเครื่องหอมและน้ำอบน้ำปรุงรวมอยู่ในขันใบใหญ่

 

4.เตรียมพวงมาลัยสำหรับไหว้พระพุทธรูปแล้วลามาไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตนนับถือ จะช่วยเพิ่มศิริมงคลยิ่งขึ้น
ในการสรงน้ำพระนั้นจะต้องเริ่มกล่าวขมาเสียก่อน

 

ตั้งนะโม 3 จบแล้วสวดต่อไปนี้

 

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

 

กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

 

ทำการสรงน้ำพระ เมื่อสมาชิกในครอบครัวสรงน้ำพระครบทุกคนแล้วก็ให้ท่องบทสวดต่อไปนี้แล้วจึงขอพร

 

อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง ซึ่งแปลว่า เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศกโรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ

 


สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ ::  สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สนใจลงทุนสมัครได้ที่ Line :: @ufa123s