หลวงพ่อทันใจ วิธีขอพร หลวงพ่อ ขอพรยังไงให้สำเร็จดังหวัง

หลวงพ่อทันใจ คติชนความเชื่อในนิยามของคำว่า หลวงพ่อทันใจ นั้น หมายถึง พระพุทธรูปที่สามารถสร้างให้แล้วเสร็จ ภายในวันเดียว โดยจะเริ่มทำพิธีการหล่อพระ ในเวลาหลังเที่ยงคืนจนแล้วเสร็จ ในเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินช่วงเย็น เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะทำการ จัดแต่งองค์พระเข้าทำพิธีพุทธาภิเษก ในวันถัดไป ด้วยลักษณะการทำงาน ที่รวดเร็วทันใจ จึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปองค์นี้ พระเครื่อง ยอดนิยม

หลวงพ่อทันใจ

ประวัติ ความเป็นมาเป็นอย่างไร

ในยุคโบราณ ยังไม่มีความเจริญก้าวหน้ามากพอ การห ล่อพระให้สำเร็จได้ใ นวันเดียวจึงเป็นเรื่องแปลก ที่เชื่อกันว่ามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์บารมี ของผู้สร้างก่อให้เกิด ความสำเร็จดังกล่าวขึ้นแล้ว ยังมีความพิเศษในด้านโหราศาสตร์ เพราะการหล่อพระจัดทำขึ้น ในวันที่มีฤกษ์งามยามดี แล้ววันถัดมาก็จะต้องมีฤกษ์เสมอกัน สำหรับปลดพิมพ์ตกแต่ง และวันสุดท้ายสำหรับ การพุทธาภิเษกจะต้อง มีฤกษ์วันที่สอดคล้องกันทั้ง 3 ครั้ง ซึ่งใน 1 ปีจะมีเพียงครั้งเดียว หรือ บางปีอาจจะไม่มีฤกษ์เหล่านี้ เลยก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พุทธศาสนิกชน ให้ความเชื่อความศรัทธา ในองค์พระพุทธรูปเป็นอย่างยิ่ง

แม้ว่าการหล่อพระพุทธรูป และ ถวายพระนามพระพุทธรูปในลักษณะนี้ จะพบเห็นได้ในหลายแห่ง โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของไทย ซึ่งแต่ละองค์ล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์ ได้รับความเชื่อถือศรัทธา จากประชาชนหมู่มากเช่นกัน แต่ในบริบทนี้จะกล่าวถึง พระพุทธรูปของวัดพระธาตุดอยคำ ที่เป็นพระพุทธรูปประจำวัดเก่าแก่ คู่เมืองเชียงใหม่นานนับ 1,400 ปี สำหรับวัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์นี้ และ คาดว่าจะมีการสร้าง

พระพุทธรูปองค์นี้ มาพร้อมกับวัดจึงมีประวัติ ร่วมกันมาว่า ในปีพ.ศ. 1230 พระโอรสทั้งสองพระองค์ของ พระนางจามเทวีแห่งหริภุญชัย ได้สำเร็จศรัทธาที่มีต่อ พระพุทธศาสนาด้วยการ สร้างศาสนสถานขึ้นที่ดอยคำแห่งนี้ อันประกอบไปด้วย เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธรูป และศาลาการเปรียญ เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระภิกษุสงฆ์ในกาลนั้น โดยวัดแห่งนี้ได้ถูกสถาปนานามว่า

วัดสุวรรณบรรพต” แต่ภายหลังประชาชน ที่เดินทางมากราบไหว้ สักการะพร้อมใจกัน ขนานนามให้สั้น และ เข้าใจง่าย ๆว่ า “วัดพระธาตุดอยคำ

ต่อมาวัดแห่งนี้ ได้ถูกทิ้งร้างมีต้นไม้ และ วัชพืชปกคลุมจำนวนมาก จนถึงพ.ศ. 2509 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัด เพื่อให้กลับมาเป็นพุทธสถาน ทางพุทธศาสนาอีกครั้ง ในการบูรณะครั้งนี้ ประชาชนคนพบว่ากรุวัดแตก กล่าวคือมีการขุดค้นพบ พระเครื่องวัตถุมงคลต่าง ๆ จำนวนมากกระจาย อยู่ทั่วพื้นที่บริเวณของวัด ทั้งบางส่วนก็ถูกฝังในดิน บางส่วนก็กระจายบนพื้นดิน และ สังเกตได้ตามรอยแตกของพระเจดีย์ ทำให้มีการนำเอา วัตถุมงคลเหล่านี้ ออกมาให้ประชาชนเช่าบูชา เพื่อนำเงินมาบูรณะวัด จนกลับมาเป็นถาวรวัตถุที่สวยงาม ดังปัจจุบัน ในส่วนของพระพุทธรูปองค์นี้ แม้จะเป็นพระพุทธรูปสำคัญ แต่ก็มีประวัติที่คลุมเครือ ไม่แน่ชัดว่าถูกสร้างมาพร้อมกับวัด หรือ อาจถูกสร้างมาเมื่อ 500 กว่าปีก่อน

หลวงพ่อทันใจ

หลวงพ่อทันใจ  วัตถุมงคลหลวงพ่อทันใจ มีอะไรบ้าง

วัตถุมงคลที่มีในปัจจุบันนี้ มีทั้งลักษณะที่เป็นพระกริ่ง หรือ พระเครื่องขนาดเล็ก แบบประติมากรรมลอยตัว พระเหรียญ บางอย่างก็จะเป็นพระผง ที่ทำจากมวลสารเนื้อว่านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีวัตถุมงคล ที่มีความแปลก ได้รับความนิยม ในสังคมล้านนา เช่น ลูกอมที่มีลักษณะการปั๊มลาย พระลงบนก้อนผงใบลานโบราณ ที่ถูกนำมาบดและปั้นขึ้นรูป เป็นก้อนกลมคล้ายลูกอม ผ้ายันต์ พระพุทธรูปบูชา เป็นต้น วัตถุมงคลเหล่านี้ สามารถเลือกเช่าบูชาได้จาก ทางวัดโดยตรง หรือ จะบูชาผ่านระบบออนไลน์ ก็ทำได้เช่นกันเพราะทุกอย่าง ล้วนอยู่ที่จิตศรัทธา ของผู้บูชาเป็นสำคัญ

หลวงพ่อทันใจ อยากแก้บนต้องทำอย่างไร

เมื่อมีการบนบานศาลกล่าว ขอพรจาก บูชาหลวงพ่อทันใจ แล้วประสบความสำเร็จ สิ่งที่ต้องทำหลังจากนั้น คือการแก้บน ในการแก้บนกับ องค์พระพุทธรูปนี้ก็เช่นกัน

1.ผู้ที่บนบานแล้วประสบความสำเร็จจะต้องถวายพวงมาลัยดอกมะลิในจำนวนที่มากกว่า 50 พวง ซึ่งก็แล้วแต่จิตศรัทธาของผู้ถวาย

2.ถวายพวงมาลัยดอกมะลิ ตามจำนวนตัวเลขสำคัญของตน เช่น ถวายเท่าอายุ+1 หมายความว่า หากอายุ 29 ปีก็จะต้องถวายพวงมาลัย 30 พวง

3.ถวายพวงมาลัยดอกมะลิ จำนวนเท่ากับจำนวนเลขมงคล หรืออาจจะนำถวายพวงมาลัย เท่ากับอายุของคน 2 คนรวมกันในกรณีที่เป็น คู่สามีภรรยา เป็นต้น

นอกจากนี้ในการแก้บน จะต้องถวายพวงมาลัย ในจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ ที่บนบานไว้เท่านั้น ห้ามถวายน้อยกว่าเป็นอันขาด เพราะจะถือว่า เป็นการผิดสัจจะวาจา ที่ได้กล่าวไว้ ทำให้ไม่มีโชคลาภอีกต่อไป

วิธีบูชาหลวงพ่อทันใจที่ถูกวิธีต้องทำอย่างไร

การบูชาสามารถทำได้ ทั้งที่ในวัดพระธาตุดอยคำ หรือ อาจจะทำด้วยกันตั้งจิตอธิษฐาน ถึงจากที่อื่นใดก็ได้ แต่จะมีการกล่าว คาถาบูชาโดยท่องนะโม 3 จบ แล้วตามด้วยคาถาว่า

” โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสุมัง จะปาคะ”

เสร็จแล้วก็เอ่ยชื่อตน พร้อมกับเรื่องราวที่ต้องการ บนบานขอความช่วยเหลือ รวมถึงจำนวนพวงมาลัยดอกมะลิ ที่จะนำมาแก้บน เมื่อประสบความสำเร็จด้วย ทั้งนี้ของแก้บนควรเป็น พวงมาลัยดอกมะลิเท่านั้น ไม่ควรใช้อาหารเครื่องคาวหวานใด ๆ ในการแก้บน สนใจลงทุนสมัครได้ที่  LINE ::  @ufa123s 

หลวงพ่อทันใจ

เคล็ดลับการขอพรหลวงพ่อ ให้ประสบความสำเร็จ

การขอพรให้ประสบความสำเร็จ ดังใจปรารถนานั้น จะต้องอาศัยหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกัน เพราะแต่ละคนจะมีบาปบุญที่ต่างกัน ทั้งนี้รวมถึงวัตรปฏิบัติ ของแต่ละคนที่จะมีแนวทางเฉพาะตัว ทำให้การขอพรบางคน ประสบความสำเร็จ แต่บางคนกลับไม่ประสบความสำเร็จ เท่าที่ควรแม้ว่าจะมีการบนบานศาลกล่าว ด้วยปริมาณของแก้บนจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงขอให้พิจารณา ถึงเหตุปัจจัยส่วนบุคคล ก่อนการขอพร ได้แก่ ปฏิทิน หลวงพ่อทันใจ

1.เหตุค้างคาในกาลก่อน ให้ลองพิจารณาดูว่าตนเอง เคยบนบานศาลกล่าวที่ใดมาก่อน แล้วลืมแก้บนหรือไม่ รวมถึงเหตุค้างคานี้ หมายถึงการรับปาก กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วไม่ทำตามสัญญา

2.สิ่งที่ต้องการได้รับนั้น ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น หรืออาจทำให้เกิดความเสียหาย อย่างมากในกาลต่อไป รวมถึงการบนบานในลักษณะที่ให้โทษแก่ผู้อื่น มีการสาปแช่ง กระทำการให้บุคคลที่ 3 ได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

3.เรื่องที่บนบานขอพรนั้น มีหลายเรื่องที่ขัดแย้งกันเอง กล่าวคือ หากบางเรื่องได้รับพรจนประสบความสำเร็จ แล้วจะทำให้อีกหลายเรื่อง ไม่ประสบความสำเร็จ หรือ เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกัน ไม่สามารถเกิดผลร่วมกันได้

4.การขอพรนั้นมาจากเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ เป็นไปในทางฉ้อโกง กระทำการเพื่อเอาเปรียบบุคคลอื่น ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงาม ผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง มีเจตนาให้เกิดผลที่จะนำมาซึ่งภัยพิบัติ

5.พรที่ขอหรือการบนบานศาลกล่าวที่กระทำนั้น เป็นการขอในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ผิดกฎของธรรมชาติ เป็นสิ่งที่หากเกิดขึ้นแล้ว จะสร้างความวุ่นวายกังขา ให้กับมนุษยชาติ เช่น ขอพรให้เป็นอมตะ ขอพรให้มีพลังวิเศษ ขอพรให้ร่ำรวยแบบไม่มีเหตุผล เป็นต้น

สำหรับใครที่อยากขอพร จาก หลวงพ่อทันใจ เชียงราย ให้สำเร็จทันใจ ควรปฏิบัติดังนี้

1.เป็นผู้มีจิตศรัทธา ในพระพุทธศาสนา มีความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่กำลังขอพรอยู่ มีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงเป็นสมาธิ ไม่เกิดความลังเลสับสนในขณะขอพร

2.ประกอบกรรมดีอยู่ในศีลธรรมอย่างมั่นคง ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการถือศีลภาวนา ที่กระทำเฉพาะบางช่วงในชีวิต แต่จะหมายถึงการปฏิบัติตน ให้อยู่ในธรรมแห่งตน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่ใด ๆ เพื่อจะได้ไม่มีสิ่งค้างคาออกก่อนการขอพร

3.สิ่งที่ขอพรนั้นเป็นไป ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ มีความเหมาะสมกับสภาพของตน สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง และ ผู้อื่นได้ เป็นพรที่เกิดขึ้นได้ไม่ยากจนเกินไป

4.ผู้ขอพรต้องเป็นบุคคล ที่มีสัจจะวาจารักษาคำพูดอย่างดีเยี่ยม ไม่เป็นคนโกหกปลิ้นปล้อน ไม่พูดส่อเสียดหยาบคาย พูดจาให้ร้ายผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย ที่สำคัญต้องไม่เป็นบุคคลที่ชอบด่าพ่อล้อแม่ กล่าวใส่ร้ายพระภิกษุสงฆ์ สร้างความแตกแยกให้กับสังคมหมู่มาก