หากเผลอตัดไม้ใหญ่ ที่มีรุกขเทวดา จะต้องทำอย่างไร?

 

 

ปกติแล้วรุกขเทวดา จะสถิตอยู่ในต้นไม้ใหญ่ เชื่อว่าหากคุณ เผลอไปตัดต้นไม้ใหญ่ โดยไม่ตั้งใจ ก็จะทำให้รุกขเทวดา หรือ เทพารักษ์พิโรธ ดังนั้นก่อนที่จะตัดโค่น จำเป็นที่จะต้อง มีพิธีขอขมาเสียก่อน

 

ทั่วไปแล้วหากรู้ว่า ต้นไม้ต้นใดมีรูปคาเทวดา หรือ เทพารักษ์สถิตอยู่ จะไม่มีการสร้างศาล จะมีเพียงการใช้ ผ้าหลากสีสันมาผูกไว้ ใช้เครื่องสักการะ หรือเครื่องเจิม

 

แต่ถ้าเกิดคุณเผลอ ไปตัดต้นไม้ใหญ่ หรือจำเป็น ต้องตัดทิ้งจริง ๆ แล้วต้นไม้ต้นนั้น มีเทพารักษ์อาศัย อยู่แล้วล่ะก็ ให้ตั้งจิตสวดภาวนา “หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกฺกธมฺมสมาหิตา สนฺโตสปฺปุริสา โลเก เทวธมฺมาติ วุจฺจเร” หลังจากตัดแล้ว ก็ควรตั้ง ศาลเจ้าที่ให้ หรือเจ้าที่บางแห่ง ก็สามารถบอกกล่าว ให้ไปสถิตอยู่ที่ใหม่ ได้เช่นกัน

 

================================

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ::  สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สนใจลงทุนสมัครได้ที่ Line :: @vip123s