เที่ยวเชียงราย วัดป่าสัก วัดสวย หนึ่งในโบราณสถานเก่าแก่ แห่ง ล้านนา

เที่ยวเชียงราย

ได้เวลาออกเดินทางไปเที่ยว เชียงราย กันแล้ว ครั้งนี้จะพาไปชมสถานที่เก่าแก่อย่าง โบราณสถาน สวยๆ ของ อำเภอเชียงแสน กันค่า โดยจะตั้งอยู่ภายใน วัดป่าสัก แห่งนี้นั่นเอง ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นโบราณสถานก็จะต้องมีความพิเศษและสวยงามอย่างมาก งั้นขับรถตามมาดู เจดีย์อันสวยงามของล้านนากันเลยดีกว่าค่า

วัดป่าสัก เป็นบริเวณของวัดและกลุ่มโบราณสถานที่ตั้งอยู่ใน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยก่อสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแสนภู กษัตริย์องค์ที่ 3 พระโอรสในพระเจ้าชัยสงคราม แห่งราชวงศ์มังราย เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ในช่วงปีพ.ศ.1838 เพื่อไว้สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ “โคปผกะธาตุ” หรือ พระธาตุกระดูกตาตุ่มข้างขวาของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะ และยังมีการโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกต้นสักจำนวน 300 ต้นทั่วบริเวณอีกด้วย เลยเป็นที่มาของชื่อวัดป่าสักค่ะ

ซึ่งกลุ่มโบราณสถานของ วัดป่าสัก นี้ จะครอบคลุมพื้นที่กว่า 16 ไร่ ภายในมีโบราณสถานต่างๆ มากถึง 22 แห่งด้วยกัน โดยมีเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงปราสาท แบบล้านนา 5 ยอด ซึ่งยังคงความสมบูรณ์และสวยงามอยู่ ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะหริภุญชัย ส่วนรอบๆ นั้นจะมีเจดีย์องค์เล็กประดับอยู่ที่มุมทั้งสี่ค่ะ ซึ่งสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมก็สวยงดงามอย่างมาก บ่งบอกถึงการผสมผสานศิลปะสุโขทัย พุกาม และหริภุญไชยเข้าเอาไว้ด้วยกันค่ะ จนกลายมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเจดีย์ล้านนา

ถือได้ว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงแสน และของประเทศไทยเลย ซึ่งนับว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสวยงามมากที่สุดองค์หนึ่ง ใครชอบชมความสวยงามอันเก่าแก่นี้ แวะมาเที่ยว เชียงราย มาเยือน วัดป่าสัก แห่งนี้ได้เลยค่ะ รับรองว่าจะได้ชมความสวยงามที่หาชมได้ยากมากๆ กลับไปแน่นอนค่า

ที่อยู่ : อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ อ่านเพิ่มเติม : สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ผู้สนับสนุนคลิ๊ก

อ้างอิงจาก : trueid