ใครอยากเป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม ต้องมี 12 คุณสมบัติต่อไปนี้

ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง ได้งานกินเจเยาวราช 2565 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกองค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิม เรื่องนี้กลายเป็นกระแสฮือฮาทั่วโลกออนไลน์ แต่ผู้ที่จะเข้ามาคัดเลือกได้นั้นต้องมีคุณสมบัติ 12 ข้อคือ

 

1.เป็นหญิงสาวที่ถือครองพรหมจรรย์

2.มีสัญชาติไทยอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯหรือปริมณฑล

3.อายุ 18-25 ปี

4.มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 158 เซนติเมตร

5.สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

6.ไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน

7.สถานศึกษาและผู้ปกครองต้องรับรองความประพฤติ

8.ประวัติใสสะอาดไม่เคยประกอบอาชีพผิดกฎหมาย มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์

9.ถ้าได้รับตำแหน่งแล้วต้องปฏิบัติหน้าที่จนหมดวาระและไม่สามารถไปประกวดรายการอื่นได้

10.ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดมิเช่นนั้นจะถูกคัดออกทันที

11.หลังจากถูกคัดเลือกแล้วจะต้องมีการถือศีลตั้งแต่วันรับคัดเลือกจนสิ้นสุดการกินเจ

12.ต้องได้รับวัคซีนโควิด 19 ไม่ต่ำกว่า 2 เข็ม

 

หลังจากที่คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบ 12 ข้อข้างต้นแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการทำพิธีเสี่ยงทายคล้ายกับเซียมซีว่าเทพเจ้าจะเลือกใครมาเป็นองค์สมมุติในปีนั้น

 

================================

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ::  สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สนใจลงทุนสมัครได้ที่ Line :: @vip123s