ไหว้ขอพร วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร วัดสวย กรุงเทพ เทวราชเนรมิต

ไหว้ขอพร

ชวนสายบุญและสายมูไปไหว้พระขอพร เทวราชเนรมิต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร วัดสวย กรุงเทพ ที่ผู้คนเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมาก นอกจากจะได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังได้ชมศิลปะงดงาม และผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสุดชิลริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย เป็นวัดสวยอีกแห่งหนึ่งไม่ควรพลาด

ประวัติ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร หรือ วัดเทวราชกุญชร เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ริมคลองผดุงกรุงเกษมและแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมมีชื่อว่า วัดสมอแครง สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ก่อนจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 หรือช่วงต้นรัตนโกสินทร์ จากนั้นก็ได้รับการบูรณะเรื่อยมา โดยมีเจ้านายผู้สืบ สกุลกุญชร ให้ความอุปถัมภ์กันมาอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงสถาปนาให้วัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวง และพระราชทานนามว่า วัดเทวราชกุญชร โดยคําว่า “เทวราช” นั้นหมายถึง พระอินทร์ ส่วน “กุญชร” นั้นมีความหมายว่า ช้าง รวมความแล้วแปลว่า “ช้างพระอินทร์”

สถาปัตยกรรมภายใน วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

ภายในวัดประกอบไปด้วยศาสนสถานสำคัญหลายจุด เริ่มที่ พระอุโบสถ ที่ประดิษฐาน พระพุทธเทวราชปฏิมากร พระพุทธรูปปางมารวิชัยโลหะหล่อ ลงรักปิดทอง พระประธานประจำพระอุโบสถที่มีพุทธศิลป์งดงามตามแบบศิลปะทวารวดีผสมอู่ทอง ภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถมีสีพื้นเป็นสีน้ำเงิน ตกแต่งด้วยลวดลายวิจิตรประณีตบอกเล่าเรื่องราวในพุทธประวัติ ตอนโปรดพุทธมารดา ทศชาติชาดก ตอนสุวรรณสามชาดก ภาพเครื่องตั้งบูชาแบบจีน ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 รวมทั้งภาพปริศนาธรรมต่างๆ

นอกจากนี้ภายในวัดยังมี พระวิหาร มณฑปทรงจตุรมุข และ พิพิธภัณฑ์ไม้สักทอง อาคารทรงไทยสร้างด้วยไม้สักทองที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมจีน-โปรตุเกสเข้าด้วยกันอย่างลงตัว รวมถึงยังมีอาคารอื่นๆ อายุกว่า 100 ปี ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีมาจนถึงปัจจุบัน

ไหว้ขอพร เทวราชเนรมิต

เทวราชเนรมิต หรือ องค์พระอินทร์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเทวราชกุญชรที่ผู้คนเคารพนับถือเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะเดินทางมาต่อคิวขอพรกับองค์เทวราชเนรมิตตามขั้นตอนการกราบไหว้ เชื่อว่าหากได้มาขอพรกับท่านแล้ว ก็จะสมปรารถนาดังใจหวังอย่างรวดเร็วทันใจ ศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆ

ข้อมูล วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร กรุงเทพ ที่อยู่ : 90 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ อ่านเพิ่มเติม : สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ผู้สนับสนุนคลิ๊ก

อ้างอิงจาก : trueid