ไหว้พระวัดสวย ชมความสวยงามของ พระปรางค์วัดอรุณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ไหว้พระวัดสวย

อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของ กรุงเทพฯ ที่เรานึกถึงเทียบจะทันทีก็คือภาพอันสวยงามของ พระปรางค์วัดอรุณ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา นั่นเอง และวันนี้ เราจะพาไป เที่ยวกรุงเทพ ชมความสวยงามของ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร รู้เรื่องราวที่มาของวัด และตำนานยักษ์วัดแจ้งกัน

คนไทยเรา มีคติความเชื่อที่ว่า การมาไหว้พระวัดอรุณฯ นั้น จะทำให้ “ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน” วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร จึง เป็น 1 ในสถานที่ท่องเที่ยวในการจัดทริป ไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ ที่มีชื่อเสียงนั่นเองค่ะ อีกทั้ง วัดอรุณฯ ยังเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม จึงเป็นที่นิมยมในการไปเที่ยว ไหว้พระ ทำบุญ และถ่ายรูปสวยๆ

งานสถาปัตยกรรม วัดอรุณราชวราราม นอกจากงดงาม และมีความโดดเด่นแล้ว ยังมีความสอดคล้องกับเรื่องของไตรภูมิกถา คือ เป็นงานสถาปัตยกรรมที่สื่อถึง เขาพระสุเมรุ ทวีปทั้ง 4 และเขาสัตตบริภัณฑ์ ในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย ซึ่งผสมผสานรูปแบบศิลปะไทยและจีนเข้าด้วยกันอย่างงดงาม อีกทั้งภายในพระอุโบสถยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม ฝีมือศิลปะชั้นครูให้เราได้ชมกัน

วัดอรุณราชวราราม หรือที่เราเรียกกันว่า วัดแจ้ง นั้นเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ โดยแต่เดิมนั้นมีชื่อว่า วัดมะกอกนอก เป็นวัดที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เลยทีเดียว เพราะในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาที่กรุงธนบุรี และได้โปรดเกล้าฯ ให้วัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐาน อีกทั้งในสมัยนั้น ยังเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วมรกต ที่ได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์อีกด้วย

วัดอรุณฯ ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ จึงโปรดให้สร้างพระอุโบสถและพระวิหารต่อจนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทรงปั้นหุ่นพระพุทธรูปด้ว ฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง และโปรดให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดอรุณราชธาราม

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการก่อสร้างพระปรางค์องค์ใหญ่ให้สมบูรณ์ต่อจากรัชกาลที่ 2 ซึ่งมีความสูง 81.85 เมตร กว้าง 234 เมตร แต่มาเสร็จสมบูรณ์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดอรุณราชวราราม” นั่นเอง

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร มีการบูรณปฏิสังขรณ์อยู่เป็นระยะ ครั้งล่าสุดได้เริ่มบูรณะเมื่อเดือนกันยายน 2556 จนเสร็จในปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมานี่เอง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ อ่านเพิ่มเติม : สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ผู้สนับสนุนคลิ๊ก

อ้างอิงจาก : trueid