ศาลเจ้ากวนอู และ เทพเจ้าม้า

ศาลเจ้ากวนอู และ เทพเจ้าม้า

ศาลเจ้าเก่าแก่ไปครั้งเดียว ได้ไหว้ 2 เทพเจ้า ศาลเจ้ากวนอู และ เทพเจ้าม้า ตั้งอยู่คู่กับชุมชนย่านเยาวราชมาอย่างยาวนานค่ะ โดย เทพเจ้ากวนอู เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตามความเชื่อของคนจีน ทำให้ผู้คนจึงมักจะไปขอพรในเรื่องหน้าที่การงาน ให้ได้เป็นเจ้าคนนายคน มีบริวารที่ดี ในเดือนสิงหาคมของทุกปี จะมีการจัดงานเทศกาลวันคล้ายวันเกิดเทพเจ้ากวนอูอีกด้วยค่ะ สำหรับ เทพเจ้าม้า เป็นเทพเจ้าสำหรับการไปขอพรในเรื่องลูก ให้ลูกว่านอนสอนง่ายและอยู่ในโอวาส โดยมักจะถวายผักบุ้ง หรือผักสดต่างๆ ค่ะ ดังนั้นใครที่อยากรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน หรือมีลูกเล็กๆ ก็อย่าลืมไปสักการะกันดูนะคะ ที่อยู่ : ตรอกโรงโดม ถนนเยาวราช ซอยอิสรานุภาพ (เยาวราช 11) กรุงเทพฯ (ตั้งอยู่ตรงตลาดเก่าเยาวราช) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ อ่านเพิ่มเติม : สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก อ้างอิงจาก : trueid

ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง ความเชื่อของชาวจีน

ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง

ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง ถนนทรงวาด สร้างมายาวนานกว่าร้อยปี โดยความศรัทธา และความเชื่อของชาวจีนที่อพยพมายังที่นี่ค่ะ โดยมีศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเคารพบูชา โดย เล่าปุนเถ้ากง ก็คือ เทพเจ้าที่คุ้มครองรักษาชุมชนดั้งเดิม หรือเจ้าที่ของท้องถิ่นนั้นๆ ตามความเชื่อของความจีนนั่นเอง ศาลเจ้าแต่เดิมนั้นมีสถาปัตยกรรมสกุลช่างแต้จิ๋วแบบซี่เตี้ยมกิม ซึ่งศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากงในปัจจุบันนี้ เป็นศาลเจ้าที่บูรณะขึ้นมาใหม่เมื่อปี พ.ศ.2460 ผู้คนนิยมไปกราบไหว้บูชา และขอพร ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ป้องกันภัยต่างๆ และการค้าเจริญรุ่งเรืองค่ะ ที่อยู่ : 833 ซอยอิศรานุภาพ ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ อ่านเพิ่มเติม : สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก อ้างอิงจาก : trueid

ไหว้พระแก้ชง วัดเล่งเน่ยยี่

ไหว้พระแก้ชง

ไหว้พระแก้ชง วัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช หรือ วัดมังกรกมลวาส โดยตามความเชื่อของชาวจีนแล้ว ที่แห่งนี้เป็น 1 ใน 3 วัดมังกร โดยมังกรนั้น เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ประกอบไปด้วยส่วนหัว ส่วนตัว และส่วนหาง ซึ่งส่วนหัวมังกร ก็อยู่ในวัดแห่งนี่เองค่ะ วัดเล่งเน่ยยี่ แห่งนี้ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2414 มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบทางจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋ว โดยวางแปลนตามแบบวัดหลวง คือ มีวิหารท้าวจตุโลกบาลเป็นวิหารแรก ตรงกลางเป็นพระอุโบสถ ข้างหลังพระอุโบสถเป็นวิหารเทพเจ้า ภายในอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานของวัดทั้งหมด 3 องค์ คือ พระโคตมพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธะ พระไภษัชยคุรุพุทธะ หรือ ซำป้อหุกโจ้ว พร้อมพระอรหันต์อีก 18 องค์ อีกทั้งยังประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆ หลายองค์ เช่น เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา หรือ ไท้ส่วย เอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งยา หรือหมอเทวดา หั่วท้อเซียงซือกง และที่นิยมไหว้ขอพรมากคือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ […]

ศาลเจ้าเยาวราช ไหว้ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ศาลเจ้าเยาวราช

ศาลเจ้าเยาวราช ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า ตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราช เลยวงเวียนโอเดียนมานิดหน่อย ฝั่งตรงข้ามวัดไตรมิตร ค่ะ ที่นี่เป็นสถานที่ ไหว้พระ ขอพร ที่ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวจีน ให้ความเคารพนับถืออย่างมาก มูลนิธิเทียนฟ้า นั้นก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2445 ซึ่ง ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางประทานพร เป็นองค์ประธานในศาลเจ้า ซึ่งอันเชิญมาจากประเทศจีนตั้งแต่ปี พ.ศ.2501 เลยทีเดียวค่ะ โดยผู้คนนิยมมาขอพรเจ้าแม่กวนอิมให้ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ ปราศจากโรคภัย และมีสุขภาพที่แข็งแรง นั่นเอง องค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น ทำด้วยไม้จันทร์เนื้อหอมแกะสลัก รูปแบบศิลปะราชวังถัง แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น ในสมัยของราชวงศ์ซ่ง องค์มีสีทองอร่ามเด่น และสวยงามมากๆ อีกด้วย ที่อยู่ : ถนนเยาวราช แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ (ตั้งอยู่ริมถนนเยาวราช ตรงข้ามซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ อ่านเพิ่มเติม : สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้สนับสนุน […]

3 วัดจีน ไหว้พระ ขอพร เสริมดวงเฮงๆ

3 วัดจีน ไหว้พระ ขอพร เสริมดวงเฮงๆ

3 วัดจีน ศาลเจ้าดัง ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้อนรับ เพื่อความเป็นสิริมงคล  รวมพิกัด วัดจีน กรุงเทพ 1. วัดมังกรกมลวาส หรือ วัดเล่งเนยยี่ หากกล่าวถึงวัดจีนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในกรุงเทพ หนึ่งในนั้นจะต้องมี วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช อย่างแน่นอนค่ะ ที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2414 ด้วยสถาปัตยกรรมทางจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋ว โดยวางแปลนแบบวัดหลวง คือมี วิหารท้าวจตุโลกบาล เป็นวิหารแรก ตรงกลางเป็น พระอุโบสถ ส่วนข้างหลังเป็น วิหารเทพเจ้า ภายในพระอุโบสถนั้นจะเป็นที่ประดิษฐานพระประธานของวัด 3 องค์ ได้แก่ พระโคตมพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธะ พระไภษัชยคุรุพุทธะ พร้อมพระอรหันต์อีก 18 องค์ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีเทพเจ้าองค์อื่นๆ อีกมากมายที่ผู้คนมักจะไปกราบไหว้ขอพร เช่น ไท้ส่วย เอี๊ยะ เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา หั่วท้อเซียงซือกง เทพเจ้าแห่งยา หรือ หมอเทวดา และ ไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่อยู่ […]

เอาใจสายมู เสริมความปัง เทวาลัยพระพิฆเนศห้วยขวาง ที่ไหว้ พระพิฆเนศ

เอาใจสายมู

เอาใจสายมู ไปไหว้เสริมดวง พระพิฆเนศ ที่ เทวาลัยพระพิฆเนศ สี่แยกห้วยขวาง เทวาลัยพระพิฆเนศ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณ สี่แยกห้วยขวาง แห่งนี้ เป็นพิกัดของสายบุญ สายมู ที่นิยมมากราบไหว้สักการะขอพรกัน เพื่อขอความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสอบเข้า การเรียน การงาน ครอบครัว ความรัก สุขภาพต่างๆ คือถ้าพูดถึงที่นี่คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอย่างมากนั่นเองค่ะ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยทีเดียว โดยส่วนใหญ่แล้วคนจะนิยมมาไหว้ทั้ง องค์พระพิฆเณศปางยืนประทานพร พระราหู พระตรีมูรติ พระศิวะและ พระแม่อุมาเทวี เพราะที่นี่มีให้สักการะครบเลย ซึ่งสาเหตุที่คนนิยมมาไหว้ขอพรองค์ พระพิฆเณศปางประทานพร หรือ พระกษิประคณปติ นี้ ก็เพราะเป็นปางแห่งการประทานพรให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งมีความเชื่อว่าให้พรรวดเร็วกว่าปางอื่นๆ ค่ะ จุดเด่น ของ พระพิฆเณศปางประทานพร ลักษณะขององค์พระพิฆเนศปางนี้ คือมีเศียร 1 เศียร มีจำนวนกร 4 กร แต่ละกรทรงถือบ่วง ทรงถือวัชระ ทรงถืองา และทรงถือขนมโมทกะ ยืนประทานพรอยู่บนดอกบัวบาน ท่าทางกำลังจะย่างก้าวเดิน […]

ไหว้ขอพร ศาลหลักเมืองมหาสารคาม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง

ไหว้ขอพร

ไหว้ขอพร ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมืองมหาสารคาม ศาลหลักเมืองมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่บริเวณ หน้าโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม บน ถนนนครสวรรค์ ใน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2408 โดยอยู่ในช่วงสมัยที่ ท้าวมหาชัย (กวด) เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรกนั้น ได้รวบรวมไพร่พลจากร้อยเอ็ดมาตั้งเมืองใหม่ที่นี่ และตั้งกองบัญชาการชั่วคราวขึ้นมา เลยมีการสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขึ้นนั่นเองค่ะ ถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนานเลย ลักษณะของที่ตั้ง ศาลหลักเมืองมหาสารคาม นั้นจะเป็นอาคารจัตุรมุข มีทางขึ้นทั้งสี่ทิศ ส่วนตัวของเสาหลักเมืองก็จะทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ มีการแกะสลักลงรักปิดทองอย่างสวยงามนั่นเองค่ะ มีความเชื่อกันว่า ถ้าหากใครที่อยากจะประสบความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่งนั้น ทั้งการทำมาค้าขาย อาชีพการงาน การเรียนนั้น ควรจะมาไหว้ ศาลหลักเมืองมหาสารคาม นี้ เพื่อให้ท่านได้คุ้มครองปกป้องรักษานั่นเองค่ะ และคนมหาสารคามเอง ก็มักจะมีการบีบแตรรถ หรือจะก้มหัว ยกมือไหว้ เพื่อแสดงความเคารพกันด้วยค่ะ รวมถึงบริเวณ ศาลหลักเมืองมหาสารคาม ยังมีจุดนั่งพักผ่อน เหมาะกับการมานั่งชมวิวบรรยากาศเมืองมหาสารคามได้อีกด้วยนะคะ ถ้ามาเที่ยวมาเยี่ยมเยือน มหาสารคาม ก็อย่าลืมมาสักกาะไหว้พรที่ศาลหลักเมืองแห่งนี้กันเลยค่า รับรองว่าเสริมดวงแน่นๆ พร้อมรับความอิ่มเอมใจกลับบ้านไปแน่นอน ที่อยู่ : ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด […]

แห่ขอโชคแน่น “วัดร้าง” เมืองชุมพร หลังงวดก่อน คนได้โชคอีก 2.5 ล้าน

แห่ขอโชคแน่น

แห่ขอโชคแน่น วัดร้างเมืองชุมพร ทาแป้งหา “เลขเด็ด” ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังงวดที่ผ่านมามีชาวบ้านถูก 3 ตัว ได้เงิน 2.5 ล้านบาท ก่อนแบ่งเงินแสนทำบุญที่วัด ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศช่วงก่อนหวยออก ที่วัดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างอยู่กลางป่านานหลายปี กระทั่งมีชาวบ้านเข้าไปพบโดยบังเอิญ แล้วถ่ายภาพนำไปโพสต์ลงสื่อโซเชียล จากนั้นมีคนแชร์ภาพต่อจนถูกรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล กลายเป็นข่าวโด่งดัง ทำให้มีผู้คนจากทั่วสารทิศ เดินทางมากราบไหว้สักการะขอพรขอโชคลาภกันจำนวนมาก ทั้งนี้ตั้งแต่เป็นข่าว พบว่า มีประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางเข้าไปกราบไหว้สักการะขอพรขอโชคลาภ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ องค์พระเจดีย์ ธรรมเจดีย์มะ 8 ประติมากรรมทางพุทธศาสนา รูปปั้นตามวรรณคดี รูปปั้นตามความเชื่อ ที่ถูกทิ้งร้างอยู่ในป่าบนเนินเขากันอย่างต่อเนื่องทุกวัน ตั้งแต่ช่วงเช้าจรดเย็น โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ ก่อนวันสลากกินแบ่งรัฐบาลออกหรือวันหวยออก 1 วัน บรรดาชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งมีความเชื่อเรื่องดวงโชคลาภ ต่างพากันเดินทางมากราบไหว้สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ องค์เจดีย์ “ธรรมเจดีย์มะ 8” รูปปั้นพ่อหลวงแม้น พระผู้สร้างวัดร้างแห่งนี้ ต่างอธิษฐานจิตขอให้มีโชคลาภ […]

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปี 2566 มาแรง บูชาถูกวิธี รวยไว รวยทันใจ เจริญรุ่งเรือง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในปี 2565 มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความนิยมในการบูชา ถูกกล่าวขานอย่างมากไม่ว่าจะเป็น การขอความรัก ความสำเร็จ กับ องค์พระแม่ลักษมี, องค์พระพรหม หรือ ของาน ชีวิตรุ่งเรือง กับ องค์พระพิฆเนศ ปางต่างๆ, ขอโชคลาภ กับ พญานาค ถ้ำนาคา, ขอโชคลาภ กับ ไอ้ไข่ และแม้แต่ ท้าวเวสสุวรรณ เรียกว่าคนที่บูชานิยมไปขอให้ทำมาค้าขายดี มีโชคลาภ มีการเงินที่คล่องตัว และคาดว่าความนิยมจะยังคงแรงอย่างต่อเนื่องในปี 2566 โดย อ.เชียง ปัณณวิชญ์ นักพยากรณ์ชื่อดัง เปิดเผยในรายการ ไทยรัฐทอล์ก ว่า 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาแรง มาแน่ และไม่แผ่วเลยได้แก่ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างแน่นอน 1. พระพิฆเนศ ที่มีพระกรเยอะๆ เพราะทำอะไรให้สำเร็จทุกมิติ การที่เราได้บูชาและการที่เรามองมือพระคเนศมากๆ มันหมายความว่า ตัวเราต้องมีความสามารถมากๆ นะ เปรียบดังต้องมีปัญญาให้หลายแขนงมีความสามารถรอบด้าน การได้บูชาสักการะจะดีต่อตัวบุคคลนั้นอย่างมาก และจะประสบความสำเร็จ เคล็ดลับ […]

เคล็ดลับขอโชคลาภ วิธีไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

เคล็ดลับขอโชคลาภ วันตรุษจีน ถือเป็นเทศกาลมงคลปีใหม่ของจีน กิจกรรมที่นิยมทำคือ การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าที่เคารพนับถืออย่างเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยแห่งโชคลาภ เพื่อขอพรและขอโชคลาภ ให้ร่ำรวยเงินทองตลอดทั้งปี ซึ่งวิธีการไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ต้องทำอย่างไร มีเคล็ดลับขอพรแบบใดให้สัมฤทธิผล ไทยรัฐออนไลน์รวบรวมข้อมูลมาฝาก ดังนี้ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ประวัติที่มาเป็นอย่างไร? เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย จ่ายสินเอี้ย หรือไฉ่สิ่งเอี้ย ถือเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยเฉพาะด้านการให้โชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง คิดสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ ซึ่งตามความเชื่อเชื่อว่าเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยจะลงมาโลกมนุษย์เพียง 1 ครั้งต่อปี คือ วันตรุษจีน ดังนั้น ชาวจีนหรือคนที่มีเชื้อสายจีนจะถือว่าเป็นโอกาสที่ดี นิยมไหว้บูชาองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยในวันตรุษจีน เพื่อขอโชคลาภและเสริมสิริมงคลก่อนเริ่มปีใหม่ อย่างไรก็ดี เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ท้าวเวสสุวรรณ ทั้งสององค์เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเช่นเดียวกัน แต่ทั้งสององค์ไม่ใช่องค์เดียวกัน เนื่องจากมีประวัติและที่มาต่างกันออกไป ทั้งนี้ คนส่วนใหญ่สามารถเลือกบูชาเทพตามความสะดวกและความสบายใจของตนเอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ อ่านเพิ่มเติม : สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้สนับสนุน : คลิ๊ก อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ