วัดสวย วัดราชประดิษฐ์ ประจำรัชกาลที่ 4

วัดสวย วัดราชประดิษฐ์ ประจำรัชกาลที่ 4

วัดสวย ไปไหว้พระกันที่ฝั่ง พระนคร วัดราชประดิษฐ สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 4 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า วัดราชประดิษฐ์ เป็นอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ใน ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ นี่เองค่ะ ซึ่งเมื่อก่อนนั้นจะเป็นสวนกาแฟ และเป็นพระอารามหลวงที่ในหลวงรัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระอารามหลวงของพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณีนั่นเองค่ะ โดยมาจากราชประเพณีที่ว่าบนผืนแผ่นดินไทยเมืองหลวง จะต้องมีวัดสำคัญประจำอยู่สามวัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และ วัดราชประดิษฐ์ นี้ ซึ่งทั้งหมดก็สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายโดยเฉพาะ และพระราชทานนามวัดว่า “วัดราชประดิษฐ์สถิตธรรมยุติการาม” วัดแรกของสงฆ์ธรรมยุตที่สร้างขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ นั่นเองค่ะ เพราะวัดอื่นๆ ของฝ่ายธรรมยุตเป็นวัดที่แปลงมาจากวัดของมหานิกาย วัดแห่งนี้จึงได้รับยกให้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4 ค่ะ แม้ว่า วัดราชประดิษฐ์ จะเป็นพระอารามหลวงที่มีขนาดเล็ก แต่ภายในวัดนั้น ก็นับว่ามีความวิจิตรวิจิตรตระการตาอย่างมาก ตั้งแต่ทางเข้าที่มีบานประตูเป็นไม้สักสลักเป็นรูป เสี้ยวกาง กำลังรำง้าวอยู่บนหลังสิงห์โต พระวิหารหลวง อันสวยงาม มีมุขหน้าและหลัง ประดับด้วยหินอ่อน หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีส้มอ่อนๆ […]

วัดช่องนนทรี ยานนาวา วัดดัง แห่งเมืองกรุง

วัดช่องนนทรี ยานนาวา

วัดดัง ย่านพระราม 3 ในเขต ยานนาวา วัดช่องนนทรี อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดช่องนนทรี ตั้งอยู่ที่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยเป็นวัดราษฎร์ ฝ่ายมหานิกาย อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันออกเลยค่ะ มีประวัติการก่อตั้งวัดเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2119 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ ในปี พ.ศ. 2520 นั่นเองค่ะ ไฮไลท์ของวัดนี้ คือะมี พระอุโบสถ ที่มีฐานเป็นโบสถ์แอ่นท้องสำเภา ขนาด 5 ห้อง 2 มุข ลักษณะคล้ายกับโบสถ์มหาอุตม์ ด้านหน้าพระอุโบสถเป็นมุขเด็จ มีเสาหารรองรับเครื่องบนหลังคาสี่ต้น หน้าบันเป็นฝาปะกนไม่สลักลวดลาย หลังคาเป็นลอนมุงกระเบื้องแล้วฉาบปูนติดเชิงชายอีกที ส่วนด้านหน้าโบสถ์นั้น จะมีเจดีย์และใบเสมาเรียงกันอยู่ค่ะ ภายในพระอุโบสถจะประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ศิลปะแบบสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มีพระพุทธรูปอีกสี่องค์เรียงลดหลั่นกันไป ส่วนของฐานองค์พระนั้น มีลายปูนปั้น ออกแบบให้ขาสิงห์เป็นรูปครุฑอย่างสวยงดงาม และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับ ทศชาติชาดก อีกทั้งผนังสกัดหน้าเหนือช่องประตู ยังมีภาพของมารผจญอีกด้วยค่ะ ซึ่งถือได้ว่าภาพเขียนที่ วัดช่องนนทรี […]

วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร ย่านพระนคร

วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร ย่านพระนคร

วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร เป็นวัดสวยเก่าแก่และทรงคุณค่าของไทย วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า วัดมกุฏ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมถนนและคลองผดุงกรุงเกษม อยู่ใน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งในช่วงหลังจากที่ขุดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นคูพระนครชั้นนอกแล้ว พระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ก็ได้ทรงพระราชดำริที่จะให้มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลอง เหมือนที่กรุงศรีอยุธยา จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นมาอยู่คู่กับวัดโสมนัสวิหาร ซึ่งก็คือวัดแห่งนี้นั่นเอง โดยสร้างเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2411 ในช่วงแรกๆ นั้น โปรดเกล้าฯ ให้เรียกชื่อว่า วัดนามบัญญัติ แต่ต่อมาหลังสิ้นรัชกาลแล้ว ก็ได้นามพระราชทานว่า วัดมกุฏกษัตริยาราม ที่เป็นนามตามพระปรมาภิไธยนั่นเองค่ะ ภายในวัดนั้นจะมีเสมา 2 ชั้น ชั้นแรกเรียกว่า มหาสีมา อยู่ในซุ้มที่มุมกำแพงรอบวัด และยังมีเสมารอบพระอุโบสถเรียกว่า ขัณฑสีมา ซึ่งในวัดที่มีเสมา 2 ชั้นเช่นนี้ พระสงฆ์สามารถประชุมทำสังฆกรรมได้ทั้งพระอุโบสถและพระวิหารค่ะ และมี พระวิหาร พระอุโบสถ ที่มีลายพระมหามงกุฏ โดยเป็นตราประจำรัชกาลที่ 4 ทั้งที่หน้าบันและด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่างเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนของผนังด้านในพระอุโบสถนั้น ก็มีภาพจิตรกรรมอันหลากหลายแตกต่างจากวัดอื่น เช่น ภาพเรื่องราวของพระสาวกในบาลีและอรรถกถา ภาพการบำเพ็ญกรรมฐาน […]

วัดดังพิจิตร วัดโพธิ์ประทับช้าง เยือนถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ

วัดดังพิจิตร

วัดดังพิจิตร วัดโพธิ์ประทับช้าง เก่าแก่กว่า 300 ปี พิจิตร จังหวัดเล็กๆ ที่มีทั้งโบราณสถาน และ วัดสวย เก่าแก่มากมาย ซึ่งสายบุญห้ามพลาดเลยจริงๆ ค่ะ อย่างที่ วัดโพธิ์ประทับช้าง เอง ก็น่าสนใจและควรค่าแก่การเดินทางไปสักการะอย่างมาก งั้นตามเราไปไหว้พระกันเลย วัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2242 ในสมัย สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี (พระเจ้าเสือ) สมัยกรุงศรีอยุธยา หรือประมาณกว่า 300 ปีมาแล้ว เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน สถานที่ประสูติของพระองค์นั่นเอง ด้านในก็จะมีความโดดเด่น เพราะมีพระวิหารสูงในศิลปะแบบอยุธยา มีกำแพงล้อมรอบสองชั้น และที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดจากกรมศิลปากรอีกด้วยค่ะ ซึ่งภายในของวิหารนั้น ก็จะประดิษฐาน หลวงพ่อโต หรือ หลวงพ่อยิ้ม ที่เป็นที่สักการะเป็นอย่างมาก โดยแผนผังของวัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของ เขตพทุธวาส และ เขตสังฆาวาส เป็นการแบ่งเขตวัดมาแบบนี้ตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยแล้ว ส่วนของเขตพุทธวาส นั้น จะถูกล้อมรอบด้วยคูน้ำและกำแพงแก้ว มี พระอุโบสถ เจดีย์คู่ […]

วัดสวยกรุงเทพ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดสวยกรุงเทพ

วัดสวยกรุงเทพ วัดบวรนิเวศวิหาร ชมศิลปะอ่อนช้อย วิจิตรงดงาม หากกล่าวถึงพระอารามหลวงที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ หนึ่งในนั้นก็ต้องมี วัดบวรนิเวศริหาร วัดสวย กรุงเทพ อย่างแน่นอนค่ะ เพราะนอกจากมีความเกี่ยวของกับพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีหลายพระองค์แล้ว ศิลปกรรมภายในวัดเองก็มีความวิจิตรอ่อนช้อย และมีความสำคัญต่อพุทธศาสนาในเมืองไทยอีกด้วยค่ะ พระอารามหลวง ประจำ 2 รัชกาล วัดบวรนิเวศวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศวิหารราชวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร และเป็นวัดประจำ 2 รัชกาลของกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ รัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่ระหว่าง ถนนตะนาว และ ถนนเฟื่องนคร บางลำภู กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ วัดใหม่ ตั้งอยู่ใกล้กับ วัดรังษีสุทธาวาส แต่แล้วก็ได้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกันโดย กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพย์ ใน รัชกาลที่ 3 และมีการทำนุบำรุง บูรณะปฏิสังขรณ์วัดเรื่อยมาจนถึงสมัย สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ทรงมาประทับ และก่อตั้ง คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ขึ้น […]

เที่ยวเชียงราย วัดป่าสัก พิกัดความงามเก่าแก่ ของ ล้านนา

เที่ยวเชียงราย

เที่ยวเชียงราย วัดป่าสัก วัดสวย หนึ่งในโบราณสถานเก่าแก่ แห่ง ล้านนา ได้เวลาออกเดินทางไปเที่ยว เชียงราย กันแล้ว ครั้งนี้จะพาไปชมสถานที่เก่าแก่อย่าง โบราณสถาน สวยๆ ของ อำเภอเชียงแสน กันค่า โดยจะตั้งอยู่ภายใน วัดป่าสัก แห่งนี้นั่นเอง ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นโบราณสถานก็จะต้องมีความพิเศษและสวยงามอย่างมาก งั้นขับรถตามมาดู เจดีย์อันสวยงามของล้านนากันเลยดีกว่าค่า วัดป่าสัก เป็นบริเวณของวัดและกลุ่มโบราณสถานที่ตั้งอยู่ใน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยก่อสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแสนภู กษัตริย์องค์ที่ 3 พระโอรสในพระเจ้าชัยสงคราม แห่งราชวงศ์มังราย เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ในช่วงปีพ.ศ.1838 เพื่อไว้สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ “โคปผกะธาตุ” หรือ พระธาตุกระดูกตาตุ่มข้างขวาของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะ และยังมีการโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกต้นสักจำนวน 300 ต้นทั่วบริเวณอีกด้วย เลยเป็นที่มาของชื่อวัดป่าสักค่ะ ซึ่งกลุ่มโบราณสถานของ วัดป่าสัก นี้ จะครอบคลุมพื้นที่กว่า 16 ไร่ ภายในมีโบราณสถานต่างๆ มากถึง 22 แห่งด้วยกัน โดยมีเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงปราสาท แบบล้านนา 5 ยอด […]

เที่ยวน่าน วัดสวย เมืองเหนือ วัดบ่อแก้ว

เที่ยวน่าน

เที่ยวน่าน วัดบ่อแก้ว ไหว้พระ วัดสวย น่าน ชมศิลปะล้านนาอันเก่าแก่งดงาม มาเที่ยว ภาคเหนือ ก็ต้องไป น่าน หนึ่งในพิกัดที่มี วัดสวย มากมาย พร้อมกับวิวสวยๆ ของทุ่งนาสีเขียว ซึ่งวันนี้เราจะพาไป วัดบ่อแก้ว ที่งดงามด้วยศิลปะแบบล้านนา ใครอยากไปเยือน ตามเรามาชมความงดงามนี้กันได้เลยค่า วัดบ่อแก้ว เป็นวัดสวยของ อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ที่สวยงดงามอลังการตามากๆ โดยมีความงดงามอยู่ที่สร้างตัวของอาคารนั้นจะสร้างจากศิลปะแบบล้านนา ซึ่งมีพระอุโบถมีสีขาวงดงามด้วยลายแกะสลักปูนปั้น และมีการประดับกระจกสีต่างๆ อีกด้วย ใครเห็นน่าจะตะลึงในความงดงามนี้แน่นอนค่า และด้านหลังของ วัดบ่อแก้ว ยังมองเห็นวิวของทุ่งนาสีเขียวขจีได้ด้วย โดยทางเข้าของวัดจะมีเสาสีขาวเรียงรายไปทั้งสองฝั่ง ส่วนของปลายเสาเป็นรูปปั้นหงส์ติดโคมไฟเอาไว้นั่นเองค่ะ เพื่อให้เป็นแสงในยามค่ำคื่น ตามประวัติความเป็นมาของที่นี่คือเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อว่า บ้านเมืองหิน ประมาณในปี พ.ศ. 2390 นั้น ชาวบ้านก็ได้ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นมาค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ นั่นเองค่ะ เมื่อก่อนจะให้ชื่อว่า “วัดศรีมาราม” แต่ด้วยความที่ภายในวัดนั้นจะมีบ่อน้ำอยู่ และมีการเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นมา โดยทุกวันพระจะปรากฏดวงแก้วส่องแสงสว่างลอยออกมาจากบ่อน้ำภายในวัดค่ะ เลยเกิดเป็นความเลื่อมใสศรัทธา ชาวบ้านเลยช่วยกันสร้างพระเจดีย์ครอบบ่อน้ำเอาไว้ และมีการเปลี่ยนชื่อจากวัดศรีมารามเป็น วัดบ่อแก้ว […]

เที่ยวอ่างทอง ไหว้พระ วัดดัง วัดสี่ร้อย

เที่ยวอ่างทอง

เที่ยวอ่างทอง วัดสี่ร้อย ไหว้พระ วัดดัง อ่างทอง สักการะ หลวงพ่อโต อันศักดิ์สิทธิ์ มาเยือน อ่างทอง ก็ต้องแวะไปไหว้ขอพรที่ วัดดัง กันค่า หนึ่งในนั้นก็คือ วัดสี่ร้อย วัดที่มีเรื่องเล่าประวัติความเป็นมาอันยาวนานที่สำคัญกับประวัติศาสตร์ของไทย รวมถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมากราบไหว้ด้วย งั้นมาดูกันเลยดีกว่า วัดสี่ร้อย เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำน้อย ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สร้างเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ในปีพ.ศ. 2314 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2452 มีประวัติตำนานเล่าถึงวัดนี้ไว้ว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2302 พระเจ้าอลองพญากษัตริย์พม่า ได้ให้มังระและมังฆ้องนรธา ยกกองทัพพม่ามาตีเมืองตะนาวศรีและเมืองมะริดของไทย ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ ขุนรองปลัดชู กรมการเมืองวิเศษไชยชาญ จำนวนทั้งสิ้น 400 คนนั้น ก็ได้เข้ามาสมทบกองทัพของพระยารัตนาธิเบศร์ และได้รับคำสั่งให้ไปตั้งสกัดทัพพม่าในเขตท้องที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ อ่าวหว้าขาว แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะกองทัพพม่าได้ […]

ไหว้พระแก้ชง วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช

ไหว้พระแก้ชง

ไหว้พระแก้ชง วัดเล่งเน่ยยี่ วัดมังกรกมลาวาส เยาวราช ชมสถาปัตยกรรมจีน  การไปไหว้พระ เพิ่มสิริมงคล รับปีใหม่กัน อีกทั้งตามความเชื่อแล้ว พอเริ่มต้นปีใหม่ ก็มักจะมี ปีชง ที่ผลัดเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ใครที่กำลังอยากไปไหว้พระ ขอพร แก้ชง 2565 ตามเรามาได้เลยที่ วัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช หรือ วัดมังกรกมลาวาส วัดจีนในกรุงเทพฯ ที่ทั้งสวยงาม และโด่งดังในเรื่องของการขอพรแก้ชงนั่นเองค่ะ วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2414 บนถนนเจริญกรุง ระหว่างซอยเจริญกรุง 19 และ 21 ค่ะ โดยวัดมีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบทางจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋ว โดยวางแปลนตามแบบ วัดหลวง คือ มี วิหารท้าวจตุโลกบาล เป็นวิหารแรก ตรงกลางเป็นพระอุโบสถ ข้างหลังพระอุโบสถเป็นวิหารเทพเจ้า เป็นวัดที่มีศิลปะงดงาม วัดเล่งเน่ยยี่ เป็นส่วนหนึ่งของ คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. […]

แวะเวียนไปเที่ยว วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ วัดภูเขาทอง

แวะเวียนไปเที่ยว

แวะเวียนไปเที่ยว วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดภูเขาทอง แห่ง เกาะรัตนโกสินทร์ ที่เที่ยวกรุงเทพ กลางเมือง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ วัดสระเกศ หรือที่เรียกกันว่า วัดภูเขาทอง เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยา เมื่อก่อนนั้นมีชื่อว่า วัดสะแก ต่อมาในหลวงรัชกาลที่ 1 โปรดให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามให้ใหม่ว่า วัดสระเกศ ที่แปลว่า ชำระพระเกศา นั่นเองค่ะ เพราะวัดนี้เคยเป็นที่สำหรับทำพิธีพระกระยาสนาน (อาบน้ำ) เมื่อตอนเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจลาจลในกรุงธนบุรี และเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในปี พ.ศ. 2325 ภายในวัดจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้ไปสักการะกันตั้งแต่เข้ามาในวัดเลย เราก็จะเจอกับ พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระประธานปางสมาธิองค์ใหญ่ ผนังรอบๆ พระอุโบสถจะมีภาพจิตรกรรมที่เกี่ยวกับเทวดา ท้าวจตุโลกบาล ภาพพุทธประวัติตอนมารวิชัย ภาพทศชาติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ ภาพไตรภูมิ เป็นความสวยงามที่มองแล้วรู้สึกอิ่มเอง สบายใจมากเลย ต่อมาเป็น พระวิหารพระอัฏฐารส สถานที่ประดิษฐาน หลวงพ่อดุสิต และ พระอัฎฐารส โดยเป็นพระพุทธรูปยืน ศิลปะในการสร้างนั้นเป็นแบบสมัยสุโขทัยตอนต้น อายุมากกว่า 700 ปี และเป็นพระพุทธรูปยืนที่มีสูงที่สุดในกรุงเทพฯ สูงถึง 10.75 […]