จิรัฎฐ์ ใจอารีย์ [ Jirat Jaiaree ]

จิรัฎฐ์ ใจอารีย์ Jirat Jaiaree

 

 

 

 

ชื่อ: จิรัฎฐ์ ใจอารีย์ [ Jirat Jaiaree ]
บริษัท: HOLYTHING
ตำแหน่ง: บรรณาธิการผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ความเชื่อ, พิธีกรรม, ศาสนสถาน และเครื่องรางของขลัง ทั้งในไทยและต่างประเทศ
การศึกษา: คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

จิรัฎฐ์ ใจอารีย์ ผู้เชี่ยวชาญและบรรณาธิการเรื่องวัตถุมงคล ความเชื่อ ศาสนสถานที่เปี่ยมล้นด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์ครอบคลุมทั้งเครื่องรางของขลังในไทยและต่างประเทศ เขาเป็นผู้ที่คลั่งไคล้เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แตกต่างกันในแต่ละท้องที่ อีกทั้งการถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ยังทำให้เขากลายมาเป็นบุคคลสำคัญเกี่ยวกับจิตวิญญาณและความเชื่อ ด้วยความรู้รอบด้าน ไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กน้อย รวมไปถึงความสามารถด้านงานเขียนที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงจึงส่งผลให้เขา ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการนักเขียน คอลัมนิสต์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคล

 

อัตชีวประวัติข้อมูลสังเขป :

จิรัฎฐ์ ใจอารีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความถ่องแท้ในเรื่องสิ่งลี้ลับ สถานที่สักการะ ตลอดจนเครื่องรางของขลังตามความเชื่อแบบไทยและแบบสากล ความรักในการค้นคว้าด้านพลังงานทางจิตอย่างเต็มเปี่ยม และความถ่องแท้ในความรู้ด้านขนบธรรมเนียมและลัทธิความเชื่อ จิรัฎฐ์จึงเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นในเรื่องนี้อย่างหาตัวเปรียบได้ยาก ด้วยองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งรอบด้าน ความถี่ถ้วนในการใช้ข้อมูลอย่างละเอียด ตลอดจนความสามารถอันเป็นเลิศในการเผยแพร่องค์ความรู้ เขาจึงกลายเป็นนักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และผู้ดูแลสื่อเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับที่คนในวงการต่างต้องการร่วมงานด้วย

 

ประวัติการทำงาน / ผลงานที่ผ่านมา :

 

– บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ : การทำงานที่ผ่านระยะเวลามาเนิ่นนาน จิรัฎฐ์ได้สร้างสรรค์งานเขียน พ็อกเก็ตบุ๊ก และงานตีพิมพ์อย่างผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งส่วนใหญ่งานเขียนจะเป็นไปในแนวสิ่งลี้ลับ สถานที่สักการะ และเครื่องรางของขลัง กระบวนการที่ละเอียดรอบคอบของจิรัฎฐ์ข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ไม่คลุมเครือ มีความเฉียบคมในทุกงานเขียน

 

– ผู้ถ่ายทอดความรู้ จิรัฎฐ์เป็นผู้ให้ความรู้กับบุคลากร หน่วยงาน และนักค้นคว้าที่ประสงค์จะหาข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ สถานที่สักการะ และเครื่องรางของขลังอย่างละเอียด ความรู้ความสามารถของจิรัฎฐ์ทำให้ผู้รับคำปรึกษาได้รับข้อมูลเชิงลึกในด้านขนบธรรมเนียม โบราณคดี และคติชนความเชื่อจากส่วนของข้อมูลดังกล่าว

 

– งานเขียน/บทความ : จิรัฎฐ์ได้เขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับ สถานที่สักการะ และเครื่องรางของขลังในข้อเขียนหลักไปจนถึงบทวิพากษ์เชิงข้อมูล บทความของเขาได้รวมเอาข้อมูลสำคัญเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งอันเป็นมงคลทำให้ผู้ศึกษาค้นคว้าได้รับความรู้และเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น

 

คุณลักษณะความเชียวชาญ :

 

– มากด้วยองค์ความรู้ : เขาเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ สถานที่สักการะ และเครื่องรางของขลังอย่างลึกซึ้ง จิรัฎฐ์ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับศาสนกิจและขนบธรรมเนียมปฏิบัติในแต่ละท้องถิ่น เขาจึงสามารถวิจารณ์พร้อมทั้งให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างครอบคลุม

 

– การเข้าถึงวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง : ทันทีที่จบการศึกษาในไทย เขาก็เข้าใจเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสยามมาอย่างยาวนาน ความเชื่อที่หลากหลาย วัฒนธรรมที่แปลกใหม่ที่ได้พบเจอทำให้เขาเข้าถึงรายละเอียดปลีกย่อยของวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งและให้ความสำคัญเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่สืบทอดกันมา อีกทั้งยังเคารพในความเป็นอัตลักษณ์ของความเชื่อแต่ละท้องถิ่น

 

– ไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อย : การใส่ใจในรายละเอียดของจิรัฎฐ์สร้างความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่เขานำเสนอมันผ่านการพิจารณาอย่างละเอียด ตรวจสอบอย่างเจาะลึก จึงทำให้การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนสถาน รวมไปถึงเครื่องรางของขลังได้อย่างครบถ้วนที่สุด

 

– การสังเคราะห์ข้อมูล : ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการสืบเสาะข้อมูล และนำมากลั่นกรองได้อย่างรอบด้าน ส่งผลให้เขาสามารถเข้าถึงรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับการแสดงออกรวมไปถึงความเชื่อที่ฝังลึกจนกลายมาเป็นวัฒนธรรม การเคารพสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งเขามีความสามารถในการถอดข้อมูลเชิงลึกที่ซุกซ่อนไว้และค่านิยมที่ทำให้เกิดการสร้างวัตถุมงคลรวมไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ละแห่ง

 

ผลงานที่ผ่านมา :

สิ่งที่ทำให้ จิรัฎฐ์ มีชื่อเสียงขจรไกลในวงการข่าวสาร ก็คือการรับบทเป็นผู้ให้ข้อมูลรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรของสำนักพิมพ์ที่โด่งดังแห่งหนึ่ง แน่นอนว่างานของเขานั้นผูกติดกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ภูมิปัญญา รวมไปถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเหนือธรรมชาติแบบสากล สิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาจากการออกพื้นที่จึงส่งผลให้กลายมาเป็นสักขี เป็นผู้มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมแล้ววัฒนธรรมอันสืบเนื่องมาจากวัตถุมงคลและศาสนสถานอย่างเลี่ยงไม่ได้

 

ชีวประวัติ :

ลักษณะงานของเขาจะไปในแนวการเขียนคอลัมน์ งานวิเคราะห์ ร่วมไปถึงการนำเสนอเนื้อหาเชิงสารคดีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเหนือธรรมชาติ ศาสนสถาน และวัตถุมงคลอื่น ๆ หลากหลายบทความที่เขาได้เขียนขึ้นนั้นมีการนำไปลงในเว็บไซต์และมีการเขียนเป็นคอลัมน์ในนิตยสารดังของต่างประเทศ จึงส่งผลให้เขากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในด้านการให้ข้อมูลที่เจาะลึก ซึ่งลักษณะคอลัมน์ที่เขาเขียนขึ้นนั้นจะมีความเกี่ยวข้องทั้งด้านความเชื่อรวมไปถึงอารยธรรม และการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งส่งผลให้ผู้อ่านเข้าถึงและตระหนักถึงคุณค่า

 

ลักษณะแนวทางการเขียน :

ลักษณะงานเขียนอันเป็นเอกลักษณ์ของ จิรัฎฐ์ ให้ข้อมูลที่ดึงดูดผู้อ่าน มีความแปลกใหม่ และผู้อ่านเข้าใจในสิ่งที่เขาสื่อได้ง่าย ซึ่งสไตล์งานเขียนจะมีการนำแง่ขององค์ความรู้บวกกับสไตล์การนำเสนอเรื่องราวที่มาพร้อมตรรกศาสตร์ผนวกเข้ากับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของแต่ละท้องถิ่นจึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื้อหาคอลัมน์ที่เขาเขียนมีความตรงไปตรงมา วรรณศิลป์ลื่นไหล อีกทั้งยังสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติได้ถูกใจผู้เสพเป็นวงกว้าง

 

ปรัชญาในการสร้างสรรค์ผลงาน :

ต้องยอมรับว่า จิรัฎฐ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และปฏิบัติงานได้อย่างซื่อตรง ซื่อสัตย์ เขาให้ความสำคัญและให้เกียรติเกี่ยวกับข้อมูลด้านความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังจะไปเรียนรู้เสมอมา วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเขาก็คือการเผยแพร่และสนับสนุนให้กับผู้คนได้เข้าใจกับวัฒนธรรมและความเชื่อเหล่านั้นอย่างเป็นกลาง ให้ความยกย่อง และบอกเล่าถึงเรื่องราวความเชื่อเนื้อธรรมชาติ ศาสนสถาน แล้ววัตถุมงคล สนับสนุนเรื่องการเผยแผ่ขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยการให้เกียรติอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการแบ่งแยก

 


 

Editor in Chief : holything.co

Address : ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

Phone : 098-595-4212

E-mail : [email protected]